Infor gaat in Nederland samenwerking aan met Actacom