BOSAL volí mikrovertikální řešení Infor speciálně určené pro odvětví automobilových subdodavatelů