Dab Group dokončila globální implementaci Infor 10x