Infor získal v roce 2013 více než 160 nových distribučních partnerů