Bakers AS reduserer avfallsmengden med nytt datasystem