Infor M3 adderar strategiska förbättringar för kunderna