Socialt mingel på en armlängds avstånd med
Infor Ming.le™ och beslutsstöd för Apple Watch