Recipharm reducerar risk och förbättrar regelefterlevnad med Infor