Skip to Content

Infor uzavřel dohodu o prodeji své divize EAM společnosti Hexagon AB a vytvoření strategického partnerství

Česká republika – července 06, 2021, 09:00 DOP.

PRAHA, 6. července 2021Infor, globální dodavatel cloudového softwaru, oznámila, že uzavřela dohodu o prodeji své obchodní jednotky EAM (Enterprise Asset Management) společnosti Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), globálnímu lídrovi v oblasti řešení digitální reality. Cena transakce činí přibližně 2,75 miliardy USD a zahrnuje podíl hotovosti a akcií. Firmy navíc vytvoří strategické partnerství za s cílem lepšího poskytování služeb společným zákazníkům. Entity zůstanou až do dokončení transakce, která podléhá schválení regulačních orgánů, oddělené.

Společnosti Infor a Koch Equity Development, dceřiné společnosti Koch Industries, zároveň budují strategické vztahy se společností Hexagon. V důsledku transakce bude mít společnost Koch rovněž vlastnický podíl ve společnosti Hexagon a hlavní akcionář společnosti Hexagon, společnost MSAB, má v úmyslu navrhnout Bretta Watsona, prezidenta společnosti Koch Equity Development, nominačnímu výboru společnosti Hexagon ke vstupu do představenstva, jakmile to bude možné po uzavření transakce.

S tím, jak se trh EAM vyvíjí od tradiční správy majetku k řízení výkonnosti majetku (APM), zákazníci vyžadují komplexnější řešení pro řízení celého životního cyklu svých aktiv – od fáze návrhu/budování až po fázi provozu.

Prodej a strategické partnerství umožní společnosti Infor:

  • kombinovat svou špičkovou technologii EAM s řešeními digitální reality společnosti Hexagon – včetně technologií senzorů, softwaru a autonomních technologií – a dosáhnout tak vyšší hodnoty pro zákazníky;
  • dále se soustředit na svou strategii dodávat cloudové ERP sady (Enterprise Resource Planning) specifické pro daná odvětví (CloudSuites), které zákazníkům poskytnou trvalou provozní výhodu, a pomohou udržet si dlouhodobou pozici na trhu.

Zákazníky řešení Infor EAM a řešení Hexagon v oblasti výkonnosti podnikových projektů a průmyslových zařízení je již několik společností skupiny Koch. Za účelem zvýšení hodnoty pro společnosti Koch napříč celým životním cyklem jejich výrobních aktiv – od počátečního návrhu až po každodenní provoz – podepsaly Koch a Hexagon memorandum s cílem dále rozšířit využití řešení Infor EAM a Hexagon.

"Je to výhra pro společnosti Infor a Hexagon, stejně jako pro naše zákazníky a zaměstnance," řekl generální ředitel společnosti Infor Kevin Samuelson. "Umožňuje společnosti Infor zdvojnásobit úsilí o poskytování inovativních, odvětvově specifických řešení, která pomáhají řešit největší obchodní výzvy našich zákazníků. A umožňuje nám spolupracovat se společností, která má jedinečnou pozici pro hlubší digitální transformaci zákazníků Infor EAM díky integraci možností správy majetku Infor EAM s řešeními a platformami digitální reality společnosti Hexagon."

Řešení EAM poskytují základ pro digitální inovace v odvětvích náročných na majetek, kde digitální realita nebo digitální dvojčata poskytují jediný zdroj pravdy a úplný přehled o neustále se měnících situacích. Zákazníci z oblasti výroby, energetiky, zařízení, dopravy a dalších využívají Infor EAM k monitorování, sledování a získávání co nejvyšší hodnoty ze svých aktiv a zároveň ke snižování rizik spojených s provozními odstávkami a zbytečnými, neplánovanými náklady.

Ola Rollén, prezident a generální ředitel společnosti Hexagon, řekl: "Integrací vestavěných, odvětvově specifických schopností správy aktiv Infor EAM s našimi řešeními a platformami pro digitální realitu můžeme zlepšit výkonnost kapitálových aktiv způsobem, který přesahuje možnosti samostatného EAM – od posílení prediktivní údržby a snížení spotřeby energie až po podporu dalších iniciativ v oblasti udržitelnosti. Zákazníci a partneři Infor EAM mohou očekávat hladký přechod s významnými synergiemi, které přinesou rychlejší růst a větší příležitosti, včetně expanze do nových vertikál a také na nedostatečně podporované trhy, jako je Asie a Pacifik."

Divize EAM společnosti Infor a jejích přibližně 500 zaměstnanců rozmístěných po celém světě bude fungovat jako součást segmentu Industrial Enterprise Solutions společnosti Hexagon, ale bude sloužit všem podnikům Hexagon zaměřeným na ekosystémy s intenzivním využíváním aktiv, jako jsou výroba, průmyslová zařízení, doly, farmy, autonomní mobilita, budovy, infrastruktura, municipality a státy a obrana. Infor zahájí proces přechodu ohledně této transakce v kontaktu se svými zaměstnanci a jejich zástupci v souladu s příslušnými právními předpisy.

V rámci transakce působily Goldman Sachs & Co. LLC a Rothschild, Inc. jako finanční poradci a Jones Day jako právní poradce společností Infor a Koch.

O Infor EAM

Infor EAM je robustní a škálovatelný software pro správu majetku, který pomáhá předním organizacím digitalizovat a optimalizovat provoz údržby a dosáhnout tak nové úrovně efektivity. Toto moderní řešení je vytvořeno ve verzích specifických pro jednotlivá odvětví, jako je správa budov, výroba, doprava, veřejný sektor, zdravotnictví nebo maloobchod, kde pomáhá řešit jedinečné výzvy. Nativní mobilní aplikace výrazně zvyšují efektivitu v terénu a uživatelé získávají kontrolu a přehled o provozních nákladech a nákladech na údržbu, jakož i o spotřebě energie v majetku, a to díky flexibilnímu, výkonnému a osvědčenému řešení. Infor EAM je software určený pro správu majetku, který je připraven škálovat a transformovat se spolu s organizací.

O společnosti Hexagon

Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzorové, softwarové a autonomní technologie. Využívá data ke zvýšení efektivity, produktivity, kvality a bezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru a mobilitě. Tyto technologie formují městské a výrobní ekosystémy tak, aby byly stále více propojené a autonomní, a zajišťují tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Společnost Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má přibližně 21 000 zaměstnanců v 50 zemích a čisté tržby ve výši přibližně 3,8 miliardy EUR. Více informací najdete na www.hexagon.com a na @HexagonAB.

O společnosti Infor

Infor vyvíjí a dodává podnikový software s cloudovou funkcionalitou pro specifická odvětví. S více než 67 000 zákazníky ve 175 zemích pomáhá software Infor dodávat vyšší hodnotu, snižovat rizika a zajistit výhody udržitelného podnikání. 17 000 zaměstnanců společnosti umožňuje zákazníkům postavit své systémy na hlubokých odvětvových znalostech a maximálním využití digitálních dat k tvorbě a implementaci úspěšných strategií, které řeší jejich podnikatelské výzvy. Infor poskytuje svým zákazníkům moderní nástroje k transformaci a akceleraci svých inovací. Pro více informací navštivte www.infor.com.

Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.