Skip to Content

CloudSuite™ EAM

Lídr v magickém kvadrantu Gartner za rok 2019 v oblasti softwaru pro správu podnikového majetku

Prodloužení životnosti majetku a vyšší efektivita

CloudSuite™ EAM je nejlepší software pro správu majetku ve své třídě, který pomáhá digitalizovat a optimalizovat provoz k dosažení nových úrovní efektivity. Toto řešení pro 21. století je vybudováno na odvětvově specifických funkčnostech a řeší jedinečné výzvy daného odvětví. Na rozdíl od jednorázových řešení na trhu, která nemohou růst či se přizpůsobit, je CloudSuite EAM specifických software pro správu majetku připravený na škálování a transformaci spolu s rozvojem vaší organizace.

Nejdůležitější aspekty

 • Maximalizace spolehlivosti a výkonu majetku
 • Predikce selhání zařízení a provádění preventivní údržby
 • Vyhovění přísným právním a environmentálním požadavkům
 • Usnadnění nákupu a pořizování
 • Sledování nákladů na práci a snižování prostojů

Maximalizace produktivity při údržbě

Čas jsou peníze. Vylepšování účinnosti procesů správy a personálu je nejjistější způsob, jak převést údržbu z nákladového centra na konkurenční výhodu. CloudSuite EAM automatizuje sledování stavu majetku, začlenění inovativních pracovních postupů, správu výstrah, umělou inteligenci, mobilitu, analýzy, IoT a dronové technologie. CloudSuite EAM konsoliduje všechny údaje o majetku do jednoho integrovaného úložiště s cílem zlepšování produktivity a ziskovosti.

55

minut ušetřených denně na technika ve společnosti First Transit

12krát

rychlejší reakce pracovníků údržby ve společnosti CERN

25%

snížení úrovně zásob ve společnosti Ring Container díky nahrazení 18 databází

Large Hadron Collider je největší a nejsložitější stroj, který kdy člověk vytvořil. Využíváme CloudSuite EAM ke správě materiálu a majetku, když je uveden do provozu a výroby, a také pro údržbu. Toho můžeme dosáhnout bez úprav softwaru a se základní konfigurací podpory.

David Widegren
Vedoucí podpory technických procesů, CERN

Optimalizace operací údržby pro dosažení nových úrovní efektivity

Řešení CloudSuite EAM, které je k dispozici v odvětvově specifických, je určeno pro výrobní, energetický, zdravotní a veřejný sektor, a další odvětví. CloudSuite EAM podporuje specializované požadavky na správu majetku a práce, materiálů a nákupu, rozpočtu a inspekcí, a správu projektů a bezpečnosti.

Integrované analýzy

 • Zaměřeno na klíčový majetek
 • Účinné stanovení priorit činností údržby

Mobilní aplikace

 • KKonzistentní propojení se sadou CloudSuite EAM bez potřeby externích aplikací
 • Vyhněte se prodlevám, přerušení výroby a poklesu výkonnosti; bez nutnosti synchronizace zdrojů

Správa předpisů a regulací

 • Identifikace kritičnosti, priority a rizik
 • Zaměření na nejdůležitější majetek

O řešení CloudSuite EAM uvažujte, pokud v současné době používáte tyto produkty:

 • CloudSuite Financials
 • Infor LN
 • Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)
 • Infor MP2
 • Infor Spear
Určeno pro dané odvětví

Související produkty pro správu podnikového majetku

Infor CloudSuite Facilities Management je zabezpečená sada osvědčených řešení, která obsahují základní systém pro správu podnikového majetku kombinovaný s aplikacemi pro spolupráci a integraci. Produkt je nasazený v cloudu a je určený pro správce skladů, poskytovatele služeb a vlastníky budov všech typů, od veřejných, komerčních a průmyslových prostor až ke kancelářím a obytným budovám s více jednotkami.

Nejdůležitější aspekty:
 • Sledování, lokalizace a analýza fyzického majetku
 • Správa pracovních příkazů pro účely preventivní údržbu a plánování
 • Uchovávání záznamů v souladu s SLA smlouvami, pracovními regulacemi a účetními požadavky
 • Používání integrovaných CAD funkčností pro lokalizaci majetku, zobrazování souvisejících dat a spouštění grafických dotazů pro účely posouzení údajů o majetku a podmínkách pracovních příkazů

Infor EAM MP2 je osvědčená, snadno použitelná aplikace, která pomáhá malým až středně velkým firmám (SMB) účinně řídit procesy údržby, pracovní postupy založené na spolupráci, reportování a analýzy, informace o zásobách, finance a rozpočet, logistiku a elektronické obchodování. Organizace s nedostatečným množstvím pracovníků IT a týmů pro údržbu v terénu spoléhají na systém správy majetku typu klient/server, který je mobilní, rychle se implementuje a snadno se učí.

Nejdůležitější aspekty:
 • Nepřetržitá lokalizace zásob
 • Správa zařízení a práce
 • Plánování preventivní údržby
 • Požadavky a nákup dílů
 • Predikce pravděpodobného selhání
Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Infor si váží vašeho soukromí.