CloudSuite™ EAM

Lídr v magickém kvadrantu Gartner za rok 2019 v oblasti softwaru pro správu podnikového majetku

Prodloužení životnosti majetku a vyšší efektivita

CloudSuite™ EAM je nejlepší software pro správu majetku ve své třídě, který pomáhá digitalizovat a optimalizovat provoz k dosažení nových úrovní efektivity. Toto řešení pro 21. století je vybudováno na odvětvově specifických funkčnostech a řeší jedinečné výzvy daného odvětví. Na rozdíl od jednorázových řešení na trhu, která nemohou růst či se přizpůsobit, je CloudSuite EAM specifických software pro správu majetku připravený na škálování a transformaci spolu s rozvojem vaší organizace.

Nejdůležitější aspekty

 • Maximalizace spolehlivosti a výkonu majetku
 • Predikce selhání zařízení a provádění preventivní údržby
 • Vyhovění přísným právním a environmentálním požadavkům
 • Usnadnění nákupu a pořizování
 • Sledování nákladů na práci a snižování prostojů

Maximalizace produktivity při údržbě

Čas jsou peníze. Vylepšování účinnosti procesů správy a personálu je nejjistější způsob, jak převést údržbu z nákladového centra na konkurenční výhodu. CloudSuite EAM automatizuje sledování stavu majetku, začlenění inovativních pracovních postupů, správu výstrah, umělou inteligenci, mobilitu, analýzy, IoT a dronové technologie. CloudSuite EAM konsoliduje všechny údaje o majetku do jednoho integrovaného úložiště s cílem zlepšování produktivity a ziskovosti.

55

minut ušetřených denně na technika ve společnosti First Transit

12krát

rychlejší reakce pracovníků údržby ve společnosti CERN

25%

snížení úrovně zásob ve společnosti Ring Container díky nahrazení 18 databází

Large Hadron Collider je největší a nejsložitější stroj, který kdy člověk vytvořil. Využíváme CloudSuite EAM ke správě materiálu a majetku, když je uveden do provozu a výroby, a také pro údržbu. Toho můžeme dosáhnout bez úprav softwaru a se základní konfigurací podpory.

David Widegren
Vedoucí podpory technických procesů, CERN

Optimalizace operací údržby pro dosažení nových úrovní efektivity

Řešení CloudSuite EAM, které je k dispozici v odvětvově specifických, je určeno pro výrobní, energetický, zdravotní a veřejný sektor, a další odvětví. CloudSuite EAM podporuje specializované požadavky na správu majetku a práce, materiálů a nákupu, rozpočtu a inspekcí, a správu projektů a bezpečnosti.

Integrované analýzy

 • Zaměřeno na klíčový majetek
 • Účinné stanovení priorit činností údržby

Mobilní aplikace

 • KKonzistentní propojení se sadou CloudSuite EAM bez potřeby externích aplikací
 • Vyhněte se prodlevám, přerušení výroby a poklesu výkonnosti; bez nutnosti synchronizace zdrojů

Správa předpisů a regulací

 • Identifikace kritičnosti, priority a rizik
 • Zaměření na nejdůležitější majetek

O řešení CloudSuite EAM uvažujte, pokud v současné době používáte tyto produkty:

 • CloudSuite Financials
 • Infor LN
 • Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)
 • Infor MP2
 • Infor Spear
Určeno pro dané odvětví

Související produkty pro správu podnikového majetku

Infor CloudSuite Facilities Management je zabezpečená sada osvědčených řešení, která obsahují základní systém pro správu podnikového majetku kombinovaný s aplikacemi pro spolupráci a integraci. Produkt je nasazený v cloudu a je určený pro správce skladů, poskytovatele služeb a vlastníky budov všech typů, od veřejných, komerčních a průmyslových prostor až ke kancelářím a obytným budovám s více jednotkami.

Nejdůležitější aspekty:
 • Sledování, lokalizace a analýza fyzického majetku
 • Správa pracovních příkazů pro účely preventivní údržbu a plánování
 • Uchovávání záznamů v souladu s SLA smlouvami, pracovními regulacemi a účetními požadavky
 • Používání integrovaných CAD funkčností pro lokalizaci majetku, zobrazování souvisejících dat a spouštění grafických dotazů pro účely posouzení údajů o majetku a podmínkách pracovních příkazů
Další informace

Infor EAM MP2 je osvědčená, snadno použitelná aplikace, která pomáhá malým až středně velkým firmám (SMB) účinně řídit procesy údržby, pracovní postupy založené na spolupráci, reportování a analýzy, informace o zásobách, finance a rozpočet, logistiku a elektronické obchodování. Organizace s nedostatečným množstvím pracovníků IT a týmů pro údržbu v terénu spoléhají na systém správy majetku typu klient/server, který je mobilní, rychle se implementuje a snadno se učí.

Nejdůležitější aspekty:
 • Nepřetržitá lokalizace zásob
 • Správa zařízení a práce
 • Plánování preventivní údržby
 • Požadavky a nákup dílů
 • Predikce pravděpodobného selhání
Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Or connect via: Linkedin