Skip to Content

Technologia Infor wesprze linię produktu Lawson M3.

Poland – July 18, 2011, 18:00 PM

firmy Infor i Lawson Software ogłosiły, że linia produktu M3 jest strategiczna dla wzrostu Lawson i że plan jej rozwoju przewiduje opracowanie kompletnych zestawów branżowych zbudowanych dookoła aplikacji M3. Rozwiązania Lawson M3 przeznaczone są dla firm, które wytwarzają, przemieszczają i eksploatują produkty lub urządzenia.
Zespoły Infor i Lawson M3 ds. rozwoju produktu skupiają się na trzech poziomach zapewnienia jakości i wartości klientom: 1) doświadczeniu użytkownika; 2) technologii; 3) aplikacji.

„Chcemy połączyć to, co nasze obydwie firmy mają najlepszego i zapewnić naszym klientom jak najszybciej jak najwyższą jakość” – powiedział Henrik Billgren, wiceprezes ds. rozwoju produktów w Lawson. „Jednym z przykładów jest doświadczenie użytkownika w ramach Lawson Smart Office i Infor Workspace. Lawson Smart Office jest idealny dla użytkowników o wysokich wymaganiach, podczas gdy Infor Workspace jest przeznaczony dla użytkowników codziennych. Chcemy również zintegrować Lawson Mashup Designer i Lawson Enterprise Serach w ramach Infor Workspace.”
Korzyści w ramach doświadczenia użytkownika to, między innymi: ujednolicony wygląd aplikacji, jedno hasło dostępu, ulepszona nawigacja i wbudowane narzędzia inteligencji biznesowej.

Na poziomie technologii, zespoły ds. rozwoju aplikacji koncentrują się na wykorzystaniu Infor ION, innowacyjnej architektury integracyjnej, do połączenia z produktem M3 Collaborator i utworzenia jednolitej warstwy pośredniej. To znaczne usprawnienie w architekturze M3 pozwoli na przeprowadzanie kompleksowych procesów w ramach różnych aplikacji – Infor, M3, aplikacji własnych czy innych dostawców.

Na poziomie aplikacji prace początkowe skupiają się na zbudowaniu zestawów branżowych dla kluczowych obszarów M3: produkcji, dystrybucji, mody, branży spożywczej oraz branży wynajmu i zarządzania usługami dotyczącymi urządzeń. Pierwsze przykłady przeznaczone są dla produkcji procesowej i dystrybucji; z M3 jest trzonem zintegrowanym z aplikacjami Process Supply Chain Scheduling (harmonogramowanie łańcucha dostaw), Process Product Lifecycle Management (zarządzanie cyklem życia produktu), Corporate Performance Management (zarządzanie wynikami działalności) (z wykorzystaniem M3 Opportunity Analyzer) oraz Warehouse Management (zarządzanie magazynem).
„W ciągu pięciu ostatnich lat globalny związek grup użytkowników M3 - GAM3 (Global Association of M3 User Groups) - doświadczył znaczących usprawnień w funkcjonalności i technologii tego opartego na Javie produktu ERP, takich jak Smart Office i Enterprise Serach” – powiedział Graham Maxfield, dyrektor generalny GAM3. „Po przejęciu Lawson przez Infor, spodziewamy się kolejnych szybkich ulepszeń, które przyniosą korzyści nowym i istniejącym użytkownikom.”


O firmie Lawson Software
Lawson Software jest podmiotem firmy Infor obsługującym ponad 4500 klientów na całym świecie, głównie w dziedzinie usług specjalnych oraz obszarze produkcji/dystrybucji.

O firmie Infor
Infor jest wiodącym dostawcą aplikacji biznesowych i usług, pomagającym 70 000 klientów w 164 krajach ulepszyć operacje biznesowe i przyspieszyć rozwój. Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie http://pl.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.