Skip to Content

Infor i Golden Gate Capital kończą proces przejęcia Lawson Software.

Poland – July 05, 2011, 18:00 PM

GGC Software Holdings, Inc., podmiot Golden Gate Capital oraz Infor – wiodącego dostawcy aplikacji biznesowych, obsługującego ponad 70 000 klientów – ogłosił zakończenie procesu przejęcia Lawson Software, Inc. na warunkach głównej umowy zawartej 26 kwietnia 2011 i obowiązującej od 5 lipca 2011. Zgodnie z warunkami umowy akwizycji, udziałowcy Lawson (poza udziałowcami, którzy podlegali prawu stanu Delaware) otrzymają 11,25 $ za akcję w gotówce, bez odsetek i po pomniejszeniu o podatek u źródła za każdą akcję, którą posiadali przed datą wejścia w życie umowy przejęcia.
Lawson jest globalnym dostawcą aplikacji i usług biznesowych oraz usług konsultingowych przede wszystkim dla firm z branż usług specyficznych oraz firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Lawson został połączony z SoftBrands, Inc., podmiotem Golden Gate Capital i Infor w sposób umożliwiający Lawson/SoftBrands i Infor integrację technologii oraz partnerstwo produktowe przez oferowanie systemów do istniejącej bazy klientów oraz przez akcje marketingowe i ustalenia dystrybucyjne.
Zobowiązując się do szybkiego zapewnienia klientom wartości przyrostowej, zespoły ds. rozwoju produktów w Infor i Lawson zaczęły integrację aplikacji za pomocą Infor ION, innowacyjnej architektury integracyjnej.
Dzięki tej pracy, pierwszymi zintegrowanymi produktami udostępnionymi jeszcze w bieżącym roku będą: Lawson S3 i Infor FMS SunSystems Enterprise, Lawson S3 i Infor EAM (zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa) oraz Lawson Human Capital Management (zarządzanie kapitałem ludzkim) i Infor Workforce Management (zarządzanie kadrami).
„Te pierwsze przykłady odzwierciedlają potencjał naszego partnerstwa i szybkie tempo prac integracyjnych” – powiedział Charles Philips, dyrektor generalny Infor. „Będziemy kontynuować dostarczanie głębokiej funkcjonalności i aplikacji branżowych, szczególnie dla obszarów kluczowych takich jak produkcja, służba zdrowia, dystrybucja, hotelarstwo, sektor administracji publicznej.”
Oprócz uzupełniających się produktów, Infor i Lawson dzielą również dużą bazę wspólnych klientów. Dziewięć procent aktywnych klientów Lawson korzysta jednocześnie z produktów Infor, a 48 procent klientów Lawson z największym dochodem korzysta z przynajmniej jednej aplikacji Infor.
Kombinacja aplikacji Lawson S3 i Infor FMS SunSystems Enterprise umożliwi firmom zastosowanie dwuwarstwowej strategii zarządzania finansami, zgodnie z którą aplikacja Lawson S3 może być wdrożona w siedzibie głównej i w większych oddziałach firmy, a Infor FMS SunSystems Enterprise w mniejszych oddziałach rozlokowanych globalnie. Kluczową korzyścią elastycznego rozwiązania do zarządzania finansami jest to, że obsługuje ono różne kraje, języki i waluty, ale też pozwala na odrębne aktualizacje aplikacji w każdym oddziale.
Połączenie Lawson S3 i Infor Enterprise Asset Management pomoże firmom zredukować koszty operacyjne i eksploatacyjne. Firma The City of Greensboro, N.C. jest przykładem takiego klienta z sektora administracji publicznej.
„Infor EAM pomaga nam oszczędzać koszty zastępując naprawcze prace konserwacyjne harmonogramowaniem zapobiegawczych prac konserwacyjnych” – powiedział Stephen Sherman, GIS Manager w City of Greensboro, N.C. „Integracja z naszym systemem finansowym Lawson S3 pozwoli na dalszą konsolidację informacji i umożliwi szybszą generację zaawansowanych raportów dla zarządu i państwowych agencji regulacyjnych.”
Połączenie aplikacji Infor Workforce Management z aplikacją Lawson Human Capital Management zapewni jeden system zarządzający wszystkimi funkcjami dotyczącymi pracowników, łącznie z zarządzaniem kadrami, kompetencjami, czasem i obecnością pracowników, czy rozliczaniem listy płac. Zintegrowane aplikacje usprawnią podejmowanie decyzji i dostarczą dane dotyczące czasu i obecności bezpośrednio do systemu płac.

Informacja dotycząca notowań akcji Lawson
W rezultacie zakończenia procesu fuzji, akcje Lawson zostały zdjęte z NASDAQ z dniem 5 lipca 2011 i nie zostaną wznowione na First North 6 lipca 2011. Udziałowcy Lawson, którzy mają akcje zarejestrowane przez Euroclear Sweden dostaną ekwiwalent 11,25 $ USD za akcję w dniu 13 lipca lub około 13 lipca 2011.

O firmie Infor
Infor jest wiodącym dostawcą aplikacji biznesowych i usług, pomagającym 70 000 klientów w 164 krajach ulepszyć operacje biznesowe i przyspieszyć rozwój. Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie http://pl.infor.com.

O firmie Golden Gate Capital

Golden Gate Capital to zlokalizowany w San Francisco prywatny fundusz inwestycyjny zarządzający kapitałem około 9 miliardów dolarów. Misją Golden Gate jest wspólne działanie ze światowej klasy zespołami za http://pl.infor.com

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.