Skip to Content

Projekt auto-gration: Infor pomáhá malým a středně velkým podnikům se zapojit do digitálního dodavatelského řetězc

Czech Republic – August 11, 2011, 07:28 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že bude podporovat auto-gration, iniciativu navrženou k integraci malých a středně velkých společností (SME) do digitálního dodavatelského řetězce. Projekt je podporován Evropskou komisí a řízen velkými odvětvovými automobilovými organizacemi jako například Odette International, CLEPA a CECRA.

Podporou iniciativy auto-gration se Infor snaží reagovat na problémy malých a středně velkých společností. Mnoho těchto podniků odmítá zavést EDI komunikaci, protože se jim nevyplatí. Avšak nejrůznější požadavky ze strany mnoha OEM výrobců způsobují, že elektronické procesy jsou stále složitější kvůli tomu, že objednávky musejí být před vytištěním načítány prostřednictvím jednotlivých webových portálů každého výrobce či subdodavatele ve vrstvě Tier 1, což podniky vrací k manuálním papírovým procesům. Auto-gration poskytuje SME firmám standard typu unified communication a komplementární software k propojení ERP systémů s webovými portály OEM výrobců, přičemž nabízí jednoduchý, nákladově přijatelný přístup ke konzistentním elektronickým procesům dodavatelského řetězce.

Infor vytváří nezbytné spojení založené na architektuře Collaborative Reference Architecture (CAR). Díky sjednocenému a zjednodušenému XML formátu pro výměnu dat, spojuje CAR Simple Message (CMS) různé formáty využívané podle standardů VDA, Odette nebo EANCOM. Infor propojuje své ERP systémy s CMS přenosy prostřednictvím softwarového modulu auto-gration CAR Simple Connector. Infor dodává toto standardní rozhraní jako součást platformy Infor ION, takže zákazníci Infor využívající ERP řešení postavená na Infor ION budou schopni využít všech přínosů architektury CAR. Jakmile je jednou architektura nasazena, pokrývá všechny klíčové podnikové procesy mezi OEM výrobci respektive Tier 1 subdodavateli a SME podniky, včetně objednávek a predikovaných dodávek, objednávání náhradních dílů, odvolávek a elektronické fakturace.

„Infor je jedním z prvních dodavatelů podnikového softwaru, který podporuje auto-gration,“ řekl Michael Späth, regionální viceprezident pro odvětví automotive ve společnosti Infor. „Usilujeme o snížení počtu různých variant EDI, tak aby diverzifikace standardů subdodavatelům nekomplikovala život. Infor v současné době registruje podobné požadavky na svá ERP řešení od více než 400 obchodních partnerů.“

O společnosti Infor
Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 125 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na adrese http://cz.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.