Skip to Content

Banco de Credito zvyšuje tržby díky Infor CRM Epiphany, získává navíc ocenění analytické firmy

Czech Republic – April 01, 2011, 03:26 AM

Spolecnost Infor, prední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že Banco de Credito, nejvetší peruánská banka, získala stríbrné ocenení CRM Excellence Awards udelované spolecností Gartner a magazínem 1to1Media za rok 2011. Díky využívání rešení Infor CRM Epiphany od roku 2009 byla banka ocenena v kategorii Integrovaný marketing za výkon v oblasti integrace lidí, procesu a technologií s cílem zvyšování marketingové výkonnosti a celkové návratnosti investic. Prímým dusledkem volby Infor CRM Epiphany byly prínosy tohoto rešení k rustu tržeb z 15 % za rok 2008 na 40 % v roce 2010, což pomohlo Banco de Credito celkove zvýšit pocet svých ziskových marketingových iniciativ.

Novinky:

 • Banco de Credito, s více než 3 miliony zákazníku nejvetší peruánská banka, získala stríbrné ocenení CRM Excelence Awards udelované analytickou firmou Gartner a magazínem 1to1 Media v kategorii Integrovaný marketing.
 • Rešení Infor CRM Epiphany Outbound Marketing and Interaction Advisor poskytuje Banco de Credito integrovaná data pro kampane z príchozích a odchozích komunikacních kanálu, umožnuje snadnou synchronizaci napríc všemi marketingovými kampanemi a poskytuje komplexní pohled na zákaznické trendy.
 • Zákazníci Banco de Credito jsou nyní oslovování relevantnejšími nabídkami ušitými na míru demografickým faktorum a vzorkum chování díky robustnímu analytickému modelu obsaženému v CRM Epiphany, který umožnuje personalizovanejší marketingové promoakce.
 • Výsledkem schopnosti rešení zefektivnovat procesy a zvyšovat efektivitu je redukce cyklu kampaní na polovinu, takže je možné realizovat úspešnejší kampane za kratší periodu casu.
 • Díky cílenejším kampaním a nabídkám se od nasazení CRM Epiphany ztrojnásobil pocet vydaných kreditních karet.

Komentár Banco de Credito
„V rámci pokracujícího úsilí nabízet našim zákazníkum lepší produkty a služby nám pomohlo rešení CRM Epiphany zefektivnit a realizovat více kampaní za stejnou dobu s relevantnejšími nabídkami zákazníkum, které zvyšují naše prodeje a jejich spokojenost,“ rekl Benjamin Castro, CRM senior Manager v Banco de Credito.“

Komentár Infor
„CRM rešení Infor pomáhá spolecnostem realizovat inteligentnejší marketingová rozhodnutí urcením optimálního poselství pro každého zákazníka,“ rekl Jackie Palmer, senior product manažer pro rešení CRM ze spolecnosti Infor. „Spolecnosti z jakéhokoliv odvetví, a nejenom banky, mohou využívat CRM Epiphany k rízení príjmu prostrednictvím cílenejších a více prizpusobených kampaní.“

Další zdroje
Poznámka: k prístupu k online obsahu muže být vyžadována registrace.

 • Webová stránka Infor CRM Epiphany Interaction Advisor - www.infor.com/product_summary/crm/epiphany-interaction-advisor/
 • Webová stránka Infor CRM Epiphany Outbound Marketing - http://cz.infor.com/productsummary/crm/Outbound-Marketing/
 • Demo - www.infor.com/company/solutiondemos/solutiondemos-crm/
 • Pripojte se k diskusi - www.infor.com/infornow/inforlive/


O spolecnosti Infor

Infor poskytuje více než 70 000 zákazníkum lepší a intenzivnejší vztah se svým dodavatelem podnikového softwaru. Software Infor je možné snadno porídit, snadno nasadit a jednoduše spravovat. Je vytvorený nikoliv pro revolucní zmeny ale pro postupný rozvoj. Existuje lepší zpusob jak využívat podnikový software, více zjistíte na http://cz.infor.com.

K zákazníkum Infor patrí:

 • 10 nejvetší leteckých výrobcu
 • Pres 450 odevních a obuvních spolecností
 • 14 z 25 nejvetších automobilových subdodavatelu
 • 9 z 10 nejvetších spolecností z odvetví high-tech a elektroniky
 • Více než 4 500 strojírenských výrobcu
 • 21 z 35 nejvetších farmaceutických spolecností
 • Témer polovina z Top 100 distributoru elektrotechniky
 • 1 000 poskytovatelu financních služeb
 • 2 000 municipálních a státních institucí
 • 22 z 50 nejvetších retailových firem
 • 7 z 10 nejvetších pivovaru
Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.