Skip to Content

Bentley University překonala očekávání v oblasti úspor energií díky řešení Infor EAM Asset Sustainability Edition

Czech Republic – February 14, 2011, 18:00 PM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že americká Bentley University of Waltham významně omezila v rámci svého kampusu spotřebu elektrické energie a produkci skleníkových plynů díky řešení Infor EAM Asset Sustainability Edition (ASE). Díky integraci řízení energie s tradiční správou aktiv pomáhá řešení Infor EAM ASE obchodním, průmyslovým a veřejným organizacím sledovat, udržovat a opravovat zařízení, jež nepracují na plný výkon. Bentley University zvolila řešení Infor EAM ASE s cílem automatizovat údržbové procesy napříč všemi svými 46 budovami a zařízeními a přiblížit se ke svému dlouhodobému cíli klimatické neutrality. Hned od samotného uvedení řešení do provozu univerzita Bentley s přehledem splňovala své emisní cíle, přičemž návratnost investice (ROI) se nyní pohybuje na úrovni 200 %.

Novinky:

 • Bentley University si nastavila cíl dosáhnout nulové produkce skleníkových plynů jejich omezením o 50 % do roku 2015 a 100 % do roku 2030, přičemž pro podporu tohoto úsilí zvolila řešení Infor EAM ASE.
 • Infor EAM ASE sleduje spotřebu jednotlivých budov a zařízení v reálném čase, přičemž poskytuje lepší porozumění skutečným nákladům na provoz a údržbu aktiv.
 • Během prvních 11 měsíců využívání Infor EAM vykázala Bentley University 10% snížení spotřeby elektrické energie, což je ekvivalent 30denní spotřeby celého kampusu.
 • Řešení Infor EAM pomohlo Bentley University dosáhnout 25% úspory času věnované na zadávání 35 000 pracovních příkazů a omezilo počet poruch díky prediktivní údržbě.
 • S pomocí Infor EAM byly čtyři budovy Bentley University certifikovány jako Energy Star za efektivní strategie řízení spotřeby energie a využívání prověřených technologií.


Co říká Bentley University
„Našli jsme nástroj, který nám pomáhá plnit naše energetické a emisní cíle a přitom šetřit peníze,“ řekl Tom Kane, ředitel provozních zařízení v Bentley University. „Infor EAM ASE poskytuje přehled o situaci v reálném čase a díky rychlé implementaci i do velkých organizací, jako je ta naše, jsem schopni dosáhnout svých cílů dříve, než bylo plánováno. Již jsme zaznamenali pozoruhodné úspory v oblasti spotřeby elektrické energie a emisí, a tak jsme na nejlepší cestě dosáhnout do roku 2030 nulových emisí.“

Co říká Infor
„Řada tradičních systémů pro správu aktiv pracuje pouze s plánováním inspekcí a údržby, což může vést k situacím, kdy zařízení pracuje na nižší výkon či s vyšší spotřebou energie až do další plánované inspekce. A to je nešetrné nejen k životnímu prostředí ale také k celkové profitabilitě organizace,“ řekl Rod Ellsworth, viceprezident pro oblast správy aktiv ve společnosti Infor. „Infor EAM Asset Sustainability Edition dovoluje organizacím jako Bentley University monitorovat svá aktiva s automatickým generováním pracovního příkazu v případě, že určité zařízení pracuje s příliš velkou spotřebou energie. To umožňuje redukovat celkovou spotřebu a související výdaje až o 20 %.“

Další zdroje

O společnosti Infor

Infor poskytuje více než 70 000 zákazníkům lepší a intenzivnější vztah se svým dodavatelem podnikového softwaru. Software Infor je možné snadno pořídit, snadno nasadit a jednoduše spravovat. Je vytvořený nikoliv pro revoluční změny ale pro postupný rozvoj. Existuje lepší způsob jak využívat podnikový software, více zjistíte na http://cz.infor.com.

K zákazníkům Infor patří:

 • 10 největší leteckých výrobců
 • Přes 450 oděvních a obuvních společností
 • 14 z 25 největších automobilových subdodavatelů
 • 9 z 10 největších společností z odvětví high-tech a elektroniky
 • Více než 4 500 strojírenských výrobců
 • 21 z 35 největších farmaceutických společností
 • Téměř polovina z Top 100 distributorů elektrotechniky
 • 1 000 poskytovatelů finančních služeb
 • 2 000 municipálních a státních institucí
 • 22 z 50 největších retailových firem
 • 7 z 10 největších pivovarů

Pro více informací kontaktujte:

Tanja Hossfeld Miroslav Fribert
Infor Myr Communication
+49 89 800611-115 +420-284 080 266
tanja.hossfeld@infor.com miroslav@myr.cz


Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.