Skip to Content

Infor inovuje své řešení pro řízení podnikového majetku

Czech Republic – March 30, 2011, 18:00 PM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila rozšířené funkcionality pro řízení podnikového majetku v rámci řešení Infor EAM. Inovace ve verzi 8.5 tohoto řešení posilují správu vozového parku a dopravy, grafické rozvrhování a plánování, a podporu infrastrukturního majetku.

Novinky:

 • Infor pridal nové funkcionality do Infor EAM, predního rešení pro rízení podnikového majetku.
 • Inovace zahrnují:
 • Platformu pro grafické rozvrhování a plánování – efektivní grafické procesy urcené k plánování zdroju s pokrocilým filtrováním týdenních rozvrhu, prehledných stavových indikátoru a drag-and-drop funkcí umožnujících plánovacum efektivnejší stanovení a odladení pracovních rozvrhu.
 • Hodnocení ENERGY STAR – automatizovaná podpora procesu k dosažení príznivého energetického ratingu budov a zarízení umožnující snižovat administrativní náklady a pritom kontinuálne zlepšovat programy udržitelnosti.
 • Správa vozového parku a dopravy – nové techniky rízení údržby a pracovních cinností poskytují organizacím vetší flexibilitu k efektivnejší realizaci preventivní a kampanové údržby vozidel a dalšího dopravního majetku.
 • Infor EAM Connectors – pridaná standardní konektivita mezi aplikacemi EAM a Infor ERP s cílem redukovat integracní náklady, a další konektivita pro prístup k zarízením poskytujícím data v reálném case k podpore prediktivních údržbových programu umožnujících snižovat náklady na energii.
 • Infrastrukturní majetek – dodatecná podpora pro ruzné mapové služby ESRI vedoucí ke zvýšení uživatelské produktivity, lepšímu prehledu o majetku a úsporám nákladu na IT.

Komentár ARC Advisory Group
„Využívání rešení EAM ke sberu a reportování sledovaných informací o spotrebe energií je nove se rozmáhajícím trendem,“ rekl Ralph Rio, reditel výzkumu podnikových systému z konzultacní firmy ARC Advisory Group. „44 % respondentu našeho nedávného pruzkumu uvedlo, že chtejí pridat tyto funkcionality již v roce 2011 nebo behem príštích 3 let. Infor nabízí príkladný prístup v oblasti využívání EAM rešení, které funguje jako agregátor informací pro rízení energetické spotreby. Verze EAM Asset Sustainability Edition rozširuje platformu Infor EAM o rízení, sledování, reportování a analýzu spotreby energií.“

Komentár Infor
„Infor EAM hraje kritickou roli v podpore podniku behem nepríznivých ekonomických období tak, aby zustaly životaschopné díky redukci a rízení nákladu spojených s jejich zarízeními a budovami,“ rekl John Murphy, reditel pro oblast EAM ve spolecnosti Infor. „Inovace zahrnuté v nejnovejší verzi dále posilují schopnosti rešení v oblasti vyšší produktivity a efektivity rízení podnikového majetku.“

Další zdroje
Poznámka: k prístupu k online obsahu muže být vyžadována registrace.

 • Webová stránka Infor EAM – http://cz.infor.com/solutions/eam/
 • Demo - www.infor.com/company/solutiondemos/solutiondemos-eam/404514
 • Pripojte se k diskusi - www.infor.com/infornow/inforlive/


O spolecnosti Infor

Infor poskytuje více než 70 000 zákazníkum lepší a intenzivnejší vztah se svým dodavatelem podnikového softwaru. Software Infor je možné snadno porídit, snadno nasadit a jednoduše spravovat. Je vytvorený nikoliv pro revolucní zmeny ale pro postupný rozvoj. Existuje lepší zpusob jak využívat podnikový software, více zjistíte na http://cz.infor.com.

K zákazníkum Infor patrí:

 • 10 nejvetší leteckých výrobcu
 • Pres 450 odevních a obuvních spolecností
 • 14 z 25 nejvetších automobilových subdodavatelu
 • 9 z 10 nejvetších spolecností z odvetví high-tech a elektroniky
 • Více než 4 500 strojírenských výrobcu
 • 21 z 35 nejvetších farmaceutických spolecností
 • Témer polovina z Top 100 distributoru elektrotechniky
 • 1 000 poskytovatelu financních služeb
 • 2 000 municipálních a státních institucí
 • 22 z 50 nejvetších retailových firem
 • 7 z 10 nejvetších pivovaru
Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.