Skip to Content

Krnovské opravny a strojírny volí Infor ERP SyteLine ke zkrácení dodacích lhůt

Czech Republic – December 07, 2010, 18:00 PM

Společnost Infor, přední dodavatel podnikového softwaru pro středně velké společnosti, dnes oznámila, že Krnovské opravny a strojírny nasadí řešení Infor ERP SyteLine. Cílem implementace, kterou bude realizovat firma ITeuro, partner společnosti Infor, je optimalizace výrobních procesů a vyšší efektivita. Rutinní provoz systému bude zahájen 1. února 2011.

Novinky

Krnovské opravny a strojírny nasadí systém Infor ERP SyteLine, součástí implementace je optimalizace existujících podnikových procesů. Řešení nahradí dílčí, neintegrované aplikace na platformě Paradox vyvinuté vlastními silami, které již nestačily náročným požadavkům na plánování výroby.Infor ERP SyteLine bude jako celopodniková aplikace pokrývat klíčovou oblast podnikových procesů v oblasti výroby včetně zajištění pokročilého plánování výroby (APS). Po implementaci výrobce očekává, že svým zákazníkům bude schopen garantovat termíny dodávek díky přesnějšímu plánování.Díky lepšímu plánování systém také umožní optimálnější nákup materiálu a úspory s ohledem na nižší úroveň a rychlejší obrátku zásob.Infor ERP SyteLine bude integrován na straně výroby s návrhovými (CAD) systémy a na straně administrativy bude propojen s existujícím ekonomickým a personálním softwarem.

Co říká zákazník
„Potřebovali jsme nahradit zastaralý informační systém, který jednak přestával stačit nárokům na moderní výrobu a který nás jednak svazoval v již přežitých procesech,“ říká Filip Loučka, jednatel Krnovských opraven a strojíren. “Infor ERP SyteLine nás v rámci výběrového řízení zaujal především svou schopností integrálně pokrýt jak oblast základního ERP, tak oblast pokročilého plánování a rozvrhování výroby.”

Co říká Infor
„V období opětovného růstu výroby hledají české výrobní společnosti podnikový systém schopný pokrýt současné i budoucí požadavky svých zákazníků,“ říká Petr Felkner, country manažer Infor Česká republika. “Společnost Krnovské opravny a strojírny si zvolila Infor ERP SyteLine v náročném výběrovém řízení mezi všemi hlavními konkurenty na základě kvality řešení zohledňující aktuální obchodní potřeby a kompetencí dodavatele řešení ITeuro.”

Další zdroje:
Infor ERP SyteLine – http://cz.infor.com/productsummary/erp/syteline/

O společnosti Krnovské opravny a strojírny
Společnost je významným regionálním strojírenským podnikem, který se soustřeďuje na výrobu, modernizaci a opravy kolejových vozidel a výrobu strojírenských dílů. Společnost vykazuje obrat 600 milionů Kč a má zhruba 600 zaměstnanců. Vedle České republiky své výrobky dodává do celé řady zemí Evropské unie, Švýcarska a Ruska. Více informací lze nalézt na www.kos.cz.

O ITeuro
Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Na podporu svých záměrů ITeuro využívá produkty společnosti Infor. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.

O Infor
Infor poskytuje více než 70 000 zákazníkům lepší a intenzivnější vztah se svým dodavatelem podnikového softwaru. Software Infor je možné snadno pořídit, snadno nasadit a jednoduše spravovat. Je vytvořený nikoliv pro revoluční změny ale pro postupný rozvoj. Existuje lepší způsob jak využívat podnikový software, více zjistíte na http://cz.infor.com.

K zákazníkům Infor patří:

 • 10 největší leteckých výrobců
 • Přes 450 oděvních a obuvních společností
 • 14 z 25 největších automobilových subdodavatelů
 • 9 z 10 největších společností z odvětví high-tech a elektroniky
 • Více než 4 500 strojírenských výrobců
 • 21 z 35 největších farmaceutických společností
 • Téměř polovina z Top 100 distributorů elektrotechniky
 • 1 000 poskytovatelů finančních služeb
 • 2 000 municipálních a státních institucí
 • 22 z 50 největších retailových firem
 • 7 z 10 největších pivovarů
Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.