Skip to Content

Infor uvádí novou generaci řešení pro finanční management

Czech Republic – April 04, 2011, 12:24 PM

Spolecnost Infor, prední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila novou generaci rešení pro financní management od spolecnosti Infor. Rešení Infor FMS SunSystems Enterprise se vyznacuje vysokou efektivitou, výkonnými reportovacími funkcionalitami a možností hladké integrace s dalšími aplikacními produkty. FMS SunSystems Enterprise nabízí jednotné rešení umožnující financním manažerum rychlý prístup k informacím, rízení interních zmen, kompatibilitu s ruznými a neustále se menícími regulatorními podmínkami, a podporu rustu na globálním trhu.

Novinky:

 • Infor FMS SunSystems Enterprise je nová generace rešení pro financní rízení od spolecnosti Infor s funkcionalitami, jež podporují redukci nákladu, urychlení procesu financní uzáverky, dosahování konzistence dat, prosazování globálních financních standardu a procesu, a zlepšování financní transparentnosti.
 • Inovace v rámci FMS SunSystems Enterprise zahrnují:
 • Infor Workspace, nové uživatelsky atraktivní rozhraní postavené na platforme Microsoft SharePoint poskytující možnost jednotného prihlášení, s jednotným vzhledem, bezproblémovou navigací a kontextovou spoluprací v rámci více aplikací Infor, pricemž zjednodušuje financní rízení, šetrí cas a zvyšuje efektivitu FMS rešení.
 • Webové uživatelské rozhraní nabízející nákladove efektivní vzdálený prístup, úcinnejší procesy, informace dostupné dle potreby a méne casu potrebného k realizaci úkolu financního rízení.
 • Vylepšené reportovací funkcionality pomáhající manažerum realizovat presnejší rozhodování s menší závislostí na IT oddelení prostrednictvím nového reportovacího nástroje a nástroje pro návrh reportu, vcetne knihovny standardních reportu.
 • Ad hoc reportování prevzaté z aplikace Infor PM Query & Analysis poskytující kontextovou operativní inteligenci, která pomáhá pri rozhodování v reálném case.
 • FMS SunSystems Enterprise bude využívat integracní platformu Infor ION k zajištení pokrocilé a pritom snadné integrace aplikací, rízení podnikových procesu a sdíleného reportingu dat.

Komentár SHL
„SunSystems Enterprise predstavuje skvelou príležitost pro SHL vedoucí ke zlepšení zpusobu naší práce,“ rekl Charles May, Systems Accountant ve spolecnosti SHL. „Pro nás jako nadnárodní spolecnost je možnost zadávat transakce a dotazy týkající se našeho financního stavu pres webové rozhraní obrovským plusem. V soucasné dobe využíváme k dosažení stejného efektu jiné produkty. Webové rozhraní v rámci SunSystems významne sníží naši závislost na takovýchto produktech a omezí pocet využívaných serveru. V dusledku toho ocekáváme další úspory nákladu, a to i presto, že náš byznys roste velmi rychle.“

Komentár Ventana Research
"Infor FMS SunSystems Enterprise nabízí uživatelum široké spektrum reportovacích a analytických funkcionalit, které významne pomáhají podnikovým manažerum získávat informace rychleji a v lepší kvalite," rekl Robert Kugel, senior viceprezident Ventana Research. "Rešení redukuje náklady na IT tím, že umožnuje uživatelum vytváret nebo modifikovat pravidelné ci ad hoc analýzy a reporty bez potreby zainteresovanosti IT oddelení a vzdáleným uživatelum pracovat prostrednictvím webového prohlížece bez nutnosti nasazení softwaru na každé lokalite."

Komentár Infor
„FMS SunSystems Enterprise je nová generace systému pro financní rízení, která poskytuje financním manažerum možnost uniknout z omezení tradicních aplikací a využívat „chytrých transakcí“ v reakci na zmeny obchodního prostredí,“ rekl Chris Murphy, senior viceprezident pro oblast systému pro financní rízení ve spolecnosti Infor. „Navíc, s uvedením integracní platformy Infor ION a nového atraktivního rozhraní budou financní manažeri težit z nových možností workflow k proaktivnímu zasílání úkolu a upozornování z ruzných aplikací a informací postavených na specifických rolích, jako jsou klícové indikátory výkonnosti (KPI) a reporty.“


Další zdroje
Poznámka: k prístupu k online obsahu muže být vyžadována registrace.

O spolecnosti Infor

Infor poskytuje více než 70 000 zákazníkum lepší a intenzivnejší vztah se svým dodavatelem podnikového softwaru. Software Infor je možné snadno porídit, snadno nasadit a jednoduše spravovat. Je vytvorený nikoliv pro revolucní zmeny ale pro postupný rozvoj. Existuje lepší zpusob jak využívat podnikový software, více zjistíte na http://cz.infor.com.

K zákazníkum Infor patrí:

 • 10 nejvetší leteckých výrobcu
 • Pres 450 odevních a obuvních spolecností
 • 14 z 25 nejvetších automobilových subdodavatelu
 • 9 z 10 nejvetších spolecností z odvetví high-tech a elektroniky
 • Více než 4 500 strojírenských výrobcu
 • 21 z 35 nejvetších farmaceutických spolecností
 • Témer polovina z Top 100 distributoru elektrotechniky
 • 1 000 poskytovatelu financních služeb
 • 2 000 municipálních a státních institucí
 • 22 z 50 nejvetších retailových firem
 • 7 z 10 nejvetších pivovaru
Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.