Skip to Content

IDC studie: výrobní podniky musejí reagovat na složitější výrobní procesy

Czech Republic – April 02, 2012, 06:19 AM

Složitost výrobních procesů v poslední 5 letech významně vzrostla a poroste i během dalších 3 let, tvrdí průzkum IDC Manufacturing Insights, který byl proveden mezi 378 výrobními podniky z automobilového průmyslu, strojírenství, high-tech elektroniky a leteckého průmyslu. Studie sponzorovaná společností Infor. s podtitulem Snaha o dosažení provozní dokonalosti: akcelerace obchodních změn prostřednictvím nové generace ERP systémů zdůrazňuje potřebu výrobních společností se nejen konfrontovat s výzvami komplexnosti, ale využít příležitosti k rychlé inovaci pro zajištění konkurenční výhody. V současné době však většina podniků ze všech odvětví a regionů hlásí, že nejsou vybaveny adekvátními nástroji k dosažení těchto cílů.

Podle studie IDC jsou si výrobní podniky vědomy větší složitosti procesů a potřeby strategií k jejich řízení napříč celou společností a na základě jedinečných požadavků odvětví. Automobiloví a letečtí výrobci se zaměřují na lepší plánování poptávky (60 % resp. 57 %), aby zlepšili provozní efektivitu. Podniky z odvětví high-tech a elektroniky spíše volí varianty nákupu z levnějších zemí (49 %) a lepšího souladu IT s obchodními procesy (49 %). Strojírenský sektor hledá lepší strategie zaměřené převážně na zpřesnění dodávek zákazníkům (53 %). Společným jmenovatelem současných nedostatků ale je podle dvou třetin respondentů nízká úroveň podnikových procesů a IT systémů, které nejsou schopny čelit aktuální úrovni výrobní komplexnosti.

Průzkum byl proveden v říjnu 2011 mezi výrobními podniky v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Brazílii, Číně, Indii, Japonsku, Kataru, Saudské Arábii, Sjednocených arabských emirátech a Rusku.

Novinky

  • Aktuální studie sponzorovaná společností Infor odhaluje, že úroveň komplexnosti v posledních 5 letech vzrostla, s čímž souhlasí 53 % dotázaných podniků, přičemž
    57 % předpokládá udržení tohoto trendu i v příštích 3 letech. Zbytek respondentů věří, že komplexnost zůstane na stejné úrovni, avšak nikdo neočekává její snížení.
  • Všechny průmyslové sektory předpokládají především obtížnější situaci na jednotlivých trzích, následované větší složitostí interních procesů. V letectví, strojírenství a high-tech odvětví jsou na třetím místě složitější technologie, kdežto v odvětví automotive je to komplexnost dodavatelských řetězců.
  • Pokud jde o obchodní strategie, s pomocí kterých chtějí čelit narůstající komplexnosti v příštích třech letech, automobilové a letecké společnosti jako nejdůležitější zmiňují plánování a předpovídání poptávky (60 % resp. 57 %) a zpřesnění zákaznických dodávek (49 % resp. 50 %), následované programy štíhlé výroby/six sigma (45 %). Strojírenské společnosti tyto trendy kopírují, avšak nejvýše staví zpřesnění zákaznických dodávek (53 %), až poté lepší plánování poptávky (51 %), zatímco společnosti z odvětví high-tech a elektroniky favorizují jako svou hlavní iniciativu nákup z levnějších zemí (49 %) společně s dosažením většího souladu mezi podnikovými procesy a IT podporou a přesnějšími zákaznickými dodávkami.
  • V případě dotazů na to, co brání překonat výzvy spojené s narůstající komplexností a zlepšováním provozní dokonalosti, respondenti poukazují na nedostatek agility v oblasti adaptace podnikových procesů na změněné podmínky (66 %) a neefektivní a neadekvátní podporu ze strany IT systémů.
  • K dalším nedostatkům IT systémů respondenti řadí nízkou úroveň integrace existujících aplikací (44 %), limitované provozní funkcionality (28 %) a složité a drahé upgradování (24 %).

Komentář IDC:
„Výrobní společnosti na celém světě musejí udržovat striktní disciplínu nad řízením svých operací, aby dokázaly zlepšit profitabilitu,“ řekl Pierfrancesco Manenti, vedoucí projektu IDC Manufacturing Insights v regionu EMEA. „Společnosti musejí přesně identifikovat své klíčové výzvy, jako je například zvládnutí stále složitějších operací, a přitom eliminovat interní komplikace s pomocí konzistentních procesů, informovanějších zaměstnanců a otevřené komunikace. V současnosti registrujeme obrovskou poptávku po moderních aplikacích, které umožňují podporovat nové, zákazníkem řízené provozní modely pomáhající výrobcům realizovat inovace a profitabilní růst.“

Komentář Infor:
„Podobně jako při průzkumu v roce 2010 zůstává komplexnost podnikových procesů na seznamu výzev výrobních společností na nejvyšším místě. Výrobci již pochopili, že potřeba vytvářet zajímavé nabídky a služby se také promítá do složitějších procesů a skrytých nákladů v oblasti IT podpory,“ řekl Andrew Kinder, ředitel produktového marketingu ve společnosti Infor. „Správné podnikové aplikace a technologická strategie jsou v konfrontaci s výzvami komplexnosti velmi účinné. Poskytují lepší funkcionality, rychlejší rozhodování, podporu stále většímu počtu mobilních pracovníků a možnost eliminovat rigidní procesy ve prospěch obchodní flexibility.“

Další zdroje
Ke stažení kompletního reportu IDC Manufacturing Insights sponzorovaného společností Infor, klikněte prosím zde (Poznámka: je vyžadována registrace).

O společnosti Infor
Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.