Skip to Content

Infor EAM Asset Sustainability Edition podporuje vyšší účinnost spotřeby energií v oblasti správy podnikového majetku

Czech Republic – March 25, 2008, 19:00 PM

Společnost Infor oznámila uvedení Infor EAM Asset Sustainability Edition, softwarového řešení umožňujícího organizacím integrovat řízení spotřeby energie a emisí do svých procesů správy podnikového majetku. Infor EAM Asset Sustainability Edition pomáhá významně redukovat náklady na energii a minimalizovat vliv svých provozů na životního prostředí.

Měření amerického ministerstva průmyslu ukazují, že budovy a výrobní zařízení mohou redukovat spotřebu energie až o 20 %, pokud budou využívat programy zvyšující jejich účinnost. Infor EAM Asset Sustainability Edition integruje energetickou spotřebu do řízení výkonnosti využívaného firemního majetku, přičemž poskytuje komplexní obrazí skutečných nákladů na provoz a údržbu majetku. Software společnosti Infor jde dále než jen k řízení energetické spotřeby – zahrnuje spotřebu jakýchkoliv energetických zdrojů (včetně vody, vzduchu, plynu, elektřiny či páry), a sledování emisí jako například plynů narušujících ozonovou vrstvu.

"Není žádných pochybností o tom, že vysoké náklady na energii jsou nepřítelem podnikových rozpočtů a že neefektivní energetické procesy mají nepříznivý vliv na naše životní prostředí," řekl John Murphy, ředitel odvětvového a produktového marketingu for řešení Infor EAM. "Infor EAM Asset Sustainability Edition je průlomové řešení, které pomáhá adresovat tyto výzvy. S tímto řešením se mohou organizace zaměřit na zvýšení účinnosti při využívání energií prostřednictvím automatizace postupů vedoucích k udržitelnému a přitom ziskovému rozvoji."

Podniky všech odvětví čelí zvyšujícím se nákladům na základní energie, jako je světlo, klimatizace a teplo, které spotřebovávají jejich klíčová podniková zařízení – typicky výrobní provozy. Kromě problematiky vlastních nákladů si podniky uvědomují širší souvislosti směřující k iniciativám na ochranu životního prostředí a minimalizaci nepříznivých vlivů jejich provozů.

Infor EAM Asset Sustainability Edition automatizuje procesy spojené s řízením majetku a související spotřebou zdrojů. Řešení sleduje spotřebu jednotlivých zařízení v reálném čase, hodnotí data v porovnání s uživatelsky definovanými podmínkami a upozorňuje uživatele na anomálie v případě, že zařízení překročí přijatelné výkonnostní meze. Řešení rovněž posiluje rozhodovací procesy zahrnutím dat o spotřebě a emisích do klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) a výkonnostních reportů. Manažeři například mohou generovat výkazy poskytující celkové analýzy emisí CO2 a rozklíčovat je do výkonnosti jednotlivých zařízení prostřednictvím uživatelsky přehledných grafických tabulek.

Software také umožňuje podnikům měřit výkonnost konkrétního zařízení k určení nákladů na jeho údržbu v závislosti na aktuální spotřebě energie v porovnání s případným novým, méně energeticky náročným zařízením. Tato funkcionalita dovoluje realizovat strategická rozhodnutí v závislosti na nákladech na energie, ceně a projektované návratnosti investic.

Infor EAM Asset Sustainability Edition je webově postavená aplikace, která může být implementována jako přímo u zákazníka tak hostována ve společnosti Infor. Software získává data o spotřebě energie s využitím měřících zařízení (existujících subsystémů či jiných senzorů třetích stran) a dovoluje využívat bezdrátových komunikačních sítí.

Infor EAM Asset Sustainability Edition demonstruje odhodlání společnosti Infor dodávat taková řešení, která pomáhají zákazníkům implementovat obchodní procesy s ohledem na realizaci „zelených“ programů a programů trvale udržitelného rozvoje. Kromě řešení EAM, portfolio Infor zohledňující aspekty životního prostředí zahrnuje oblasti řízení dodavatelského řetězce (SCM), řízení produktového cyklu (PLM), řízení výkonnosti (PM) a řízení podnikových zdrojů ERP.

Pro více informací o „zelených“ programech Infor navštivte: www.infor.com/goinggreen Pro více informací o řešení Infor EAM Asset Sustainability Edition navštivte:
http://www.infor.com/goinggreen/solutions/greeneam/as/

O společnosti Infor
Infor je dodavatelem softwaru pro společnosti a organizace. S obchodní expertízou, která je součástí všech řešení Infor, umožňuje podnikům všech velikostí se efektivněji a pružněji adaptovat na rychlé změny na globálním trhu. S více než 70 000 zákazníky mění Infor tradiční pohled na poskytovatele podnikového softwaru v oblasti uspokojování zákaznických požadavků. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor.com.


Kontakt pro média:

Infor
Tanja Hossfeld
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com


Myr Communication

Miroslav Fribert
+420-281 983 184
miroslav@myr.cz


Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.