Infor zefektivňuje dodavatelské procesy od objednání až po dodávku

Czech Republic – October 25, 2007, 10:59 AM

Společnost Infor oznámila dostupnost produktu Infor SCM Transportation Management 9.0, nové verze integrovaného řešení pro řízení globálních přepravních procesů a kompatibilní s mezinárodními normami pro přepravu zboží v obchodním styku. Toto řešení značně zjednodušuje orientaci a řízení v rámci globálních přepravních aktivit, čímž přináší obchodním společnostem nespornou konkurenční výhodu. SCM Transportation Management 9.0 řídí jak veškeré příchozí, tak i odchozí transporty zboží - počínaje objednáním a dodávkou zboží konče - v organizacích z odvětví maloobchodního prodeje, distribuce a výroby. Dostupnost tohoto řešení bylo ohlášena během konference "2007 Council of Supply Chain Management Professionals Annual Conference".

S tím, jak důsledky globalizace stále intenzivněji ovlivňují ekonomiky po celém světě, pro organizace začíná být životně důležité mít přehled o svých přepravních procesech a kompletně jim porozumět. Řešení SCM Transportation Management 9.0 optimalizuje přepravu zboží od prvního do posledního kilometru, a to prostřednictvím nástrojů pro správu, které jsou integrovány do jediné platformy. Zároveň poskytuje lepší přehled a kontrolu zásob, výdajů, plánovaných a realizovaných transportů a také shodu s mezinárodními přepravními podmínkami, ať už jde o přepravu nákladní, námořní, železniční, leteckou či kombinovanou.

"Globalizace nutí firmy překonávat stále náročnější požadavky, chtějí-li si udržet svou konkurenceschopnost, růst a posilovat zisk," řekl Eric Nilsson, ředitel pro produktový management, ve společnosti Infor. "Plně integrovaná řešení pro transport zboží bývala tradičně přizpůsobována potřebám velkých organizací. Infor SCM Transportation Management 9.0 je jiný, neboť přináší firmám všech velikostí obchodně-specifickou funkcionalitu, jaká je očekávána od stabilního globálního dodavatele, a současně rozšiřuje zákaznickou základnu o malé a středně velké organizace."

SCM Transportation Management 9.0 dává přepravcům a dodavatelům možnost využívat jediný systém poskytující přístup k veškerým informacím v reálném čase, které jsou nezbytné pro řízení celého životního cyklu přepravních procesů. Díky tomu je snadné sledovat stav jednotlivých zásilek i přepravců a přesvědčit se o tom, zda jsou dodržovány termíny doručení či zda je zboží přepravováno dostatečně efektivním a ekonomickým způsobem.

Nejnovější verze produktu přináší klíčová vylepšení, mezi něž patří efektivnější trasování, podpora pro dodatečné přepravní náklady, reportování dle pravidel Sarbanes-Oxley, nástroje pro správu dopravních sazeb a celková optimalizace. V rámci řešení SCM Transportation Management 9.0 Infor dále rozšířil znalostní databázi mezinárodních přepravních podmínek z původních 50 na současných 120 států díky partnerské spolupráci se společností Management Dynamics, předním dodavatelem řešení pro řízení globálních obchodních procesů. Všechna tato vylepšení vedou ke kratším přepravním časům, vyšší úrovni poskytovaných služeb, dokonalejší shodě s regionálními přepravními normami, schopnosti lepšího přizpůsobení se potřebám dodavatelského řetězce a partnerů a také k nižším nárokům na zásoby.

SCM Transportation Management je součástí řady řešení Infor Supply Chain Management, které umožňují firmám zvýšit svůj zisk, konkurenceschopnost a růst prostřednictvím návrhu dodavatelské sítě, plánování nabídky a poptávky, optimalizace výroby, skladování, řízení přepravy a analýzy dodavatelského řetězce. Díky synchronizaci poptávkových, nabídkových a zásobovacích cyklů mohou podnikoví zákazníci využívající řešení Infor dodávat svým vlastním zákazníkům produkty rychle a efektivně.

O společnosti Infor
Infor je dodavatelem softwaru pro společnosti a organizace. S obchodní expertízou, která je součástí všech řešení Infor, umožňuje podnikům všech velikostí se efektivněji a pružněji adaptovat na rychlé změny na globálním trhu. S více než 70 000 zákazníky mění Infor tradiční pohled na poskytovatele podnikového softwaru v oblasti uspokojování zákaznických požadavků. Více informací lze nalézt na www.infor.com či na http://cz.infor.com.

Pro více informací kontaktujte:

Infor

Tanja Hossfeld

+49 89 800611-115

tanja.hossfeld@infor.com

Myr Communication

Miroslav Fribert

+420-281 983 184

miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.