Skip to Content

Distribuční partneři Infor jsou motivováni silným růstem společnosti

Czech Republic – March 21, 2012, 10:29 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila silný růst své sítě distribučních partnerů Infor Partner Network (IPN). Díky aktuálnímu růstu společnosti Infor, novým inovativním produktům, intenzivnější podpoře a partnerským zdrojům se novými licencovanými resellery společnosti Infor stalo od uvedení nového programu IPN v červnu loňského roku více než 110 distribučních partnerů z celého světa. Společnost Infor oznámila tehdy cíl získat 400 nových partnerů během příštích třech let.

„Další rozvoj našeho partnerského programu je pro Infor velmi důležitý, protože nám umožňuje řídit růst ve všech regionech a hrát klíčovou roli v úspěchu celé společnosti,“ řekl Jeff Abbott, viceprezident pro globální partnerství distribuci ve společnosti Infor. „Již čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí zažíváme dvouciferný meziroční nárůst softwarových licencí, což vzbuzuje pozornost u předních resellerů, kteří pak mají větší motivaci se podílet na dalším rozvoji a expanzi. Jsme vedoucí firmou v oblasti inovací a distribuční partneři si uvědomují náš silný růstový potenciál.“

Novými partnery se staly společnosti ze všech regionů, například Brinel, Cambridge Online Systems Limited, Consultoria e Serviços Ltda., IBIS, Lucidity Consulting Group, Premier Computing, Inc., a VICOR Business Services, Inc.

„Rozhodli jsme se stát součástí Infor Partner Network, protože Infor masivně investuje do výzkumu a vývoje a zaměřuje se na dodávky nových produktů a inovací ve velmi krátkém čase,“ řekl Noermeson Tertuliano da Silva, ředitel společnosti Poliedro Informática, Consultoria e Servicos. „Věříme, že Infor má náskok před svou konkurencí v oblasti inovací, zejména díky iniciativám ION and Infor10 Workspace uvedeným na trh v minulém roce. Dodávky portfolia produktů Infor nám pomohou zvýšit výkonnost firmy, zejména díky možnosti poskytovat taková řešení, která naši zákazníci hledají.“

„Mnoho našich zákazníků provozuje vícero podnikových systémů a řada z nich provozuje také Infor. Zákazníci mají požadavky na systémy Infor, ale také chtějí ukázat alternativy ke svým non-Infor řešením,“ řekl Clint Brice, výkonný ředitel Lucidity Business Solutions. „S naším zaměřením na průmyslová odvětví byl Infor přirozenou volbou pro další rozvoj našeho podnikání a splnění potřeb našich zákazníků.“

Členové sítě IPN mohou těžit z využívání nejrůznějších nástrojů a pobídek nabízených k zajištění růstu a profitability a udržitelnosti podnikání prostřednictvím produktů Infor. Zdroje IPN zahrnují na pobídkách založenou strukturu odměn, na míru uzpůsobená školení a možnosti certifikací, a program financování marketingového rozvoje (MDF), které partnerů asistují při plánování co nejlepšího využití kapitálu ke generování budoucích zisků.

„Školení společnosti Infor, které jsme získali, a přístup k obchodním zdrojům nám velmi pomohly při rozšíření našeho podnikání,“ řekl John Vivian, prezident VICOR Business Services. Investice Infor do tohoto programu nám pomáhají získat jistotu vzájemně výhodného partnerství.“

Infor plánuje pokračovat v náboru nových resellerů ze všech regionů tak, aby vybudoval globální síť s cílem dodávek nejvyšší kvality podpory a služeb pro své distribuční partnery a zvýšení dostupnosti svého diverzifikovaného portfolia řešení. Pro více informací o možnosti stát distribučním partnerem Infor navštivte prosím:
www.infor.com/company/partners/recruitment/.


O společnosti Infor
Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.