Skip to Content

Golden Gate Capital a Infor získají akvizicí společnost Lawson Software

Czech Republic – April 26, 2011, 06:37 AM

GGC Software Holdings, pobočka investiční společnosti Golden Gate Capital, a společnost Infor, ohlásily dohodu ohledně akvizice společnosti Lawson Software. Po dokončení transakce vytvoří kombinované portfolio řešení Infor a Lawson unikátní soubor odvětvově-specifických aplikací s více než 75 000 zákazníky a vedoucího globálního dodavatele v řadě odvětví, jako je například výroba, zdravotnictví, distribuce, veřejný sektor a pohostinství.
„Infor a Lawson vytvoří bohatou, integrovanou sadu podnikových aplikací. Po uzavření transakce plánujeme integrovat celou řadu aplikací co nejdříve jen bude možné s podporou standardních přístupů a s vědomím, že aplikace obou dodavatelů jsou již postaveny na servisně-orientované architektuře. Rovněž plánujeme inovovat a změnit způsob, jakým zákazníci nasazují, využívají a upgradují podnikové aplikace. Máme celou řadu nápadů jak zlepšovat spokojenost zákazníků a zvyšovat hodnotu prostřednictvím orientace na individuální podnikové aplikace, vyšších investic do vývoje a silnějších stimulů ke změně zaběhaných zvyklostí,“ řekl Charles Phillips, výkonný ředitel společnosti Infor.
Produkty společnosti Infor v oblasti výroby, dodavatelského řetězce, životního cyklu výrobku, pracovní síly a řízení podnikového majetku vytvoří společně s produkty Lawson v oblasti finančního řízení a lidských zdrojů lepší podporu podnikovým procesům. Navíc redukují integrační náklady prostřednictvím jednotného přihlašování (single sign-on), jednotného vzhledu a bezproblémové navigace napříč kompozitními aplikacemi nasazenými on-premise nebo v cloudu.
Společnost Infor již dříve ohlásila svůj plán najmout 400 dalších softwarových vývojářů a dodávat o 60 % více produktů a inovací v porovnání s minulým rokem. Kromě toho společnost plánuje omezit potřebu dodatečných softwarových úprav (customizací), více lokalizovat a nabízet efektivnější upgrady.
Infor a Lawson budou také nabízet bohatší a detailnější funkcionality v odvětvích, kde mají obě společnosti vzájemně se doplňující řešení, jako je například zdravotnictví, státní a místní úřady, velkoobchodní distribuce, oděvní průmysl, potravinářský průmysl, pronajímatelské služby, a procesní a diskrétní výroba.
Navržená transakce je nyní předmětem standardních procesů a její uzavření se očekává ve třetím kalendářním čtvrtletí 2011.

O společnosti Infor

Infor je předním poskytovatelem podnikového softwaru a služeb, který pomáhá 70 000 zákazníkům ve 125 zemích zefektivňovat svůj provoz a řídit podnikový růst. Pro více informací o společnosti Infor navštivte prosím www.infor.com.

O Golden Gate Capital
Golden Gate Capital je investiční firma se soukromým kapitálem o přibližné hodnotě 9 miliard dolarů se sídlem v San Franciscu. Golden Gate se zaměřuje na partnerství s manažerskými týmy špičkové úrovně s cílem investovat do dynamických a růstových podniků. Společnost cílí na investiční příležitosti, které umožňují významně zvýšit hodnotu sledovaných podniků. Vedoucí představitelé Golden Gate mají dlouhou a úspěšnou historii v oblasti investování společně s partnerskými manažerskými týmy ze všech odvětví a ve všech typech transakcí včetně odkupu akcií, rekapitalizace, rozdělení či oddělení podniku a spekulativních investic. Pro více informací navštivte www.goldengatecap.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.