Skip to Content

INFOR zlepšuje ERP funkcionalitu pro diskrétní výrobu

Czech Republic – January 09, 2007, 18:00 PM

Infor, jeden z největších světových dodavatelů podnikových informačních systémů, dnes oznámil nová vylepšení a výkonnější funkcionalitu řešení Infor ERP LN, jež automatizuje nové business procesy a poskytuje lepší přehled o výrobních operacích. Infor ERP LN, plně integrované ERP řešení, nabízí obchodně-specifické funkcionality v rámci škálovatelné a vícejazyčné otevřené platformy pro výrobní společnosti v oblasti produkce průmyslových zařízení, high-tech a kovovýroby.

S více než 25 specificky požadovanými funkčnostmi nabízí Infor ERP LN Feature Pack 3 vylepšení umožňující společnostem z odvětví diskrétní výroby automatizovat základní business procesy v oblastech, jako je např. zpětná logistika, daňové vyrovnání a podpora více měn. K novým přínosům řešení se řadí reporting a audit pro řízení výrobních cyklů a nastavení zásob; optimalizované třídění faktur; lepší konsolidace vícečetných nákupních požadavků v rámci jedné objednávky; a nové reporty pro integrované nákupní a prodejní objednávky.

„Stále komplexnější dodavatelské řetězce a rostoucí poptávka po flexibilních ERP řešeních nutí firmy z oblasti diskrétní výroby hledat technologického partnera, který chápe a dokáže řešit jejich jedinečné business výzvy,“ řekl Mike Frichol, viceprezident pro vertikální a produktový marketing ve společnosti Infor. „Infor ERP LN je skvělým příkladem toho, jak Infor obohacuje a rozšiřuje svá řešení tak, aby oslovil neustále se vyvíjející globální trh. LN umožňuje zákazníkům zlepšit konkurenceschopnost, lépe využít svých technologických investic a redukovat celkové náklady na vlastnictví – jak dnes tak i do budoucna."

Mezi nejzajímavější charakteristiky LN Feature Pack 3 patří:

Podpora předpisům pro zacházení s nebezpečnými materiály: Hazardous Materials Regulations – Restriction of Hazardous Substances, což jsou zákonné požadavky na výrobce s cílem omezit užívání nebezpečných materiálů v elektronických komponentech Manufacturing Part Numbering (MPN) – v high-tech a elektrotechnickém průmyslu se číslování výrobních součástek využívá k odlišení totožné součástky vyrobené různými výrobci Reverse Logistics – umožňuje výrobcům odebrat materiál zpět, dodat přechodnou nebo trvalou náhradu, vrátit nepoužitelné zařízení na sklad a renovovat ho dle požadavku zákazníka – a přitom vést v patrnosti jeho historii a aktuální stav

Díky řešení Infor ERP LN získávají zákazníci potenciál integrace s dalšími obchodně-specifickými řešení od společnosti Infor, jež dále rozšiřují hodnotu IT investic podniků z odvětví diskrétní výroby. Zákazníci řešení LN mohou například implementovat systémy Infor Customer Relationship Management nebo Infor Warehouse Management Provia a těsně je integrovat s existujícími ERP řešeními. Integrace umožňuje zákazníkům např. definovat událost, která odešle změnu do ERP aplikace nebo spustí integrační hub k aktualizaci propojených systémů.

O společnosti Infor

Infor dodává integrovaná podniková řešení a samostatné produkty, které zákazníkům pomáhají zvládat nejrůznější výzvy v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, správy aktiv, řízení životního cyklu produktu, finančního řízení, řízení výkonnosti a business intelligence. S více než 8 100 zaměstnanci a prostřednictvím zastoupení ve více než 100 zemích poskytuje Infor podniková řešení více než 70 000 zákazníkům.

Kontakt pro média:

Infor

Tanja Hossfeld

+49 89 800611-115

tanja.hossfeld@infor.com

Myr Communication

Miroslav Fribert

+420-281 983 184

miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.