Skip to Content

Infor optimalizuje plánovací, reportovací a konsolidační procesy ve společnosti Pankl Group

Czech Republic – March 21, 2007, 19:00 PM

Infor dnes oznámil, že společnost Pankl, globální výrobce a distributor systémů pro motory, systémů pro řízení, a komponent pro závodní vozy a letecké systémy, zprovoznila řešení Infor Performance Management Planning a Infor Performance Management Consolidation.

Řešení Infor pro řízení výkonnosti (Performance Management - PM) poskytne firmě Pankl možnost zlepšovat a zefektivňovat finanční reportování díky integraci finančních informací a transparentnosti dat napříč celým podnikem. K nejdůležitějším přínosům řešení patří vyšší kvalita a konzistentnost dat a úspory dosažené standardizací účetních postupů a automatizací procesů, jako je například konsolidace pohledávek.

„Infor nám poskytuje jednotný, integrovaný finanční reportovací systém umožňující přesné a včasné výkaznictví,“ řekl Norbert Passler, Group Controller ze společnosti Pankl. „Obchodně specifické standardy v kombinaci s možností pružné a jednoduché customizace byly pro nás klíčovými faktory při výběru řešení Infor.“

Především z důvodu neustálého růstu a rozvoje společnost hledala flexibilní a komplexní řešení schopné automatizovat původně manuální procesy, odstranit nepřesnosti v datech a poskytovat managementu firmy finanční informace v reálném čase.

Společnost Pankl zvolila Infor na základě nabídky integrovaného řešení, které pokrývá jak oblast finančního plánování tak oblast konsolidace, přičemž využívá jednotnou, výkonnou databázi. Řešení umožňuje reportovat prodejní transakce daného produktu dle zákazníka, vizualizovat vliv podnikových rozhodnutí na obrat, zisk a další podnikové údaje apod. Vedle toho mohou být v rámci řešení Infor kalkulovány a reportovány ukazatele výrobních výkonů a výkonnosti personálu.

Pankl na řešení Infor oceňuje nízké náklady na vlastnictví, které byly patrné již od fáze funkčního konceptu řešení vytvořeného a integrovaného na základě specifických požadavků zákazníka. Infor například poskytuje společnosti Pankl funkcionality řízeného workflow, automatizovaných procesů, integrovaných finančních funkcí a přednastavených reportů.

„Přesné a účinné procesy plánování a reportování jsou klíčem efektivní podpory podniků na dnešních velmi konkurenčních trzích. Infor nám pomáhá získat konzistentní pohled na všechny klíčové ukazatele výkonnosti s cílem umožnit rychlejší reakci na měnící se obchodní požadavky," dodává Norbert Passler.

Komplexní PM řešení společnosti Infor pomáhá podnikům dosáhnout lepšího souladu mezi podnikovou strategií a finančními a provozními procesy. Infor PM obsahuje aplikace pro strategické plánování, plánování rozpočtů, predikování, finanční konsolidaci, řízení výdajů, řízení poboček, scorecarding, reportování, a odvětvovou a na rolích postavenou analytiku. S řešením Infor mohou organizace pracovat na bázi jednotné platformy, která poskytuje obchodně specifická řešení založená na best practices a integrované odvětvové expertíze. V důsledku toho mohou zákazníci mít k dispozici přesné a aktuální informace dostupné v rámci celé organizace.

O společnosti Pankl

Firma Pankl Racing systém AG, jejíž ústředí sídlí v Rakousku, vyvíjí, vyrábí a distribuuje systémy pro motory, systémy pro řízení, a komponenty pro závodní vozy a letecké systémy. Na těchto specifických trzích je společnost úspěšná díky svým lehčeným komponentám vyráběným z vysoce kvalitních a inovativních materiálů navržených pro extrémní mechanické podmínky. Hlavními trhy pro Pankl jsou Evropa, Spojené státy a Asie. Tyto trhy jsou podporovány globální dodavatelskou infrastrukturou, která sídlí v Rakousku, Velké Británii, na Slovensku, v USA a Japonsku. Pro další informace navštivte www.pankl.com.

O společnosti Infor

Infor je dodavatelem softwaru pro společnosti a organizace. S obchodní expertízou, která je součástí všech řešení Infor, umožňuje podnikům všech velikostí se efektivněji a pružněji adaptovat na rychlé změny na globálním trhu. S více než 70 000 zákazníky mění Infor tradiční pohled na poskytovatele podnikového softwaru v oblasti uspokojování zákaznických požadavků.

Kontakt pro média:

Infor

Tanja Hossfeld

+49 89 800611-115

tanja.hossfeld@infor.com

Myr Communication

Miroslav Fribert

+420-281 983 184

miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.