Skip to Content

Infor označen jako vedoucí dodavatel v oblasti business řešení pro performance management

Czech Republic – November 02, 2007, 05:00 AM

Společnost Infor oznámila, že řešení Infor Performance Management (PM) bylo označeno jako „Vedoucí řešení“ v rámci zprávy analytické společnosti Forrester Research „The Forrester Wave: Business Perfomance Solutions, Q4 2007“ z října 2007.

„Klasifikace společnosti Infor jako vedoucího dodavatele nezávislou analytickou společností je důsledkem naší PM strategie dodávat integrované, funkčně bohaté aplikace a analytické nástroje, které umožňují zlepšovat podnikovou výkonnost,“ řekla Christine McKeon, ředitelka produktového marketingu v oblasti řešení Infor. „Náš jedinečný přístup umožňuje organizacím realizovat okamžité obchodní přísnosy prostřednictvím PM řešení, přičemž redukují celkové náklady na vlastnictví existujících podnikových systémů.“

Infor PM Business Process Applications jsou podnikové aplikace pro strategické a operativní plánování, rozpočtování, forecastování, reportování a konsolidace. Tyto aplikace mohou být zaváděny individuálně nebo jako soubor řešení na jedné platformě.

„Infor PM Business Process Applications nabízejí snadno integrovatelnou sadu řešení pro oblast řízení výkonnosti, jež dává společnosti Infor konkurenční výhodu oproti velkým dodavatelům BPS (řešení obchodní výkonnosti). Infor by proto měl být podniky zvažován jako jedna z alternativ v případě potřeby nasadit aplikace pro plánování, konsolidaci a výkonnostní metriky na jednotné platformě,“ napsal v uvedené zprávě Paul Hamerman, vicepresident a vedoucí analytik ze společnosti Forrester.
Řešení řady Infor PM zefektivňují využití Infor Open SOA, platformy založené na servisně-orientované architektuře, která byla navržena s cílem poskytnout součinnost řešení a dosáhnout dlouhodobé flexibility a obchodní agility IT infrastruktur.

„Infor disponuje širokým portfoliem ERP řešení využívaných více než 70 000 zákazníky celosvětově. I když se prodej řešení pro řízení výkonnosti neomezuje pouze na tuto existující instalovanou základnu, Infor díky své integrační strategii založené na SOA posiluje hodnotu svých řešení u existujících zákazníků,“ říká Hamerman ve své zprávě.

Infor byl jedním z hlavních dodavatelů řešení obchodní výkonnosti zahrnutými firmou Forrester do své zprávy. Každý dodavatel musel splnit podmínku vlastnictví řešení s klíčovými aplikacemi minimálně pro plánování/rozpočtování, finanční konsolidace a obchodní metriky. Forrester vyhodnotil každého dodavatele s pomocí 83 kritérií, které shrnul do třech hlavních kategorií: aktuální nabídka, strategie a přítomnost na trhu.

O společnosti Infor

Infor dodává integrovaná podniková řešení a samostatné produkty, které zákazníkům pomáhají zvládat nejrůznější výzvy v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, správy aktiv, řízení životního cyklu produktu, finančního řízení, řízení výkonnosti a business intelligence. S více než 8 100 zaměstnanci a prostřednictvím zastoupení ve více než 100 zemích poskytuje Infor podniková řešení více než 70 000 zákazníkům.

Kontakt pro média:

Infor

Tanja Hossfeld

+49 89 800611-115

tanja.hossfeld@infor.com

Myr Communication

Miroslav Fribert

+420-281 983 184

miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.