Skip to Content

Infor dodává integrované řešení Performance Management pro efektivnější rozhodovací procesy

Czech Republic – November 16, 2007, 04:00 AM

Společnost Infor dnes ohlásila řešení Infor PM 10, komplexní sadu Performance Management (PM – řízení výkonnosti) softwaru, jež integruje obchodně procesní aplikace Extensity MPC a analytické nástroje Systems Union MIS. Tato sada poskytuje kompletní ucelenou nabídku umožňující zlepšení provozní a finanční výkonnosti podniku. Infor PM 10 demonstruje strategii společnosti Infor obohacovat, rozšiřovat a rozvíjet své softwarové portfolio s cílem dodávat vyšší obchodní hodnotu svým zákazníkům.

Infor PM 10 zákazníkům nabízí platformu k rychlé integraci, analýzám a získávání přesných informací týkajících se jejich obchodní výkonnosti. S řešením Infor PM 10 mohou uživatelé snadno řídit své základní podnikové procesy, od strategického managementu, plánování a rozpočtování až po finanční výkaznictví, konsolidaci a forecasting. Zákazníci mohou také sadu Infor PM 10 implementovat jako samostatné řešení zaměřené na specifické obchodní potřeby.

“V současném obchodním prostředí je stále složitější zpracovávat, analyzovat a přijímat rozhodnutí díky záplavě dat generovaných jak zevnitř tak vně společnosti,” řekla Christina McKeon, ředitelka produktového marketingu řešení Infor Performance Management. “Infor PM 10 je integrovaná sada softwaru umožňující podnikům realizovat kvalifikovaná obchodní rozhodnutí – rychleji, přesněji a na základě aktuálních dat lokalizovaných v jednotné databázi. Verze Infor PM 10 je zcela v souladu s naší strategií v oblasti podnikové výkonnosti a poskytování vysoké obchodní hodnoty zákazníkům.“

Infor PM 10 obsahuje komponenty Business Process Applications (BPA) pro finanční a další podniková oddělení, a Business Specific Analytics (BSA), jež pomáhají společnostem řešit na rolích postavené a odvětvově specifické výzvy.

 • Infor PM Planning and Budgeting – BPA aplikace, která dovoluje uživatelům identifikovat trendy ovlivňující výkonnost, testovat různé obchodní scénáře a redukovat čas nutný pro tvorbu rozpočtů.
 • Infor PM Financial Consolidation – BPA aplikace, která umožňuje společnostem zefektivnit a řídit kompletní proces konsolidace finančních dat z různých oddělení
  a globálních zastoupení.
 • Infor PM Strategic Management – BPA aplikace propojující strategické záměry
  s operativními plány, výkonnostní metriky s lidskými zdroji, a která monitoruje dané aktivity v rámci obchodních jednotek a jednotlivců a zejména jak přispívají k naplňování strategických cílů.
 • Infor PM Forecasting – BPA aplikace dovolující organizacím sbírat a analyzovat detailní informace o prodeji a potenciálních zakázkách a uživatelům vytvářet a porovnávat predikce s daty o historické výkonnosti, produktových trendech a sezónních modelech.
 • Infor PM OLAP – BSA analytický nástroj, který poskytuje platformu pro plánování, reportování a analýzy prostřednictvím výkonné, multidimenzionální databáze.
 • Infor PM Application Studio – BSA nástroj umožňující organizacím sběr informací a sdílení znalostí napříč celou společností s využitím webových reportů, dolování dat a strukturovaných datových zdrojů jako jsou e-mailové či textové dokumenty.
 • Infor PM Office Plus – BSA nástroj, který poskytuje uživatelům známé prostředí Microsoft Excel pro přístup k datům a výkazům a redukuje nekompatibility různorodých tabulkových procesorů.

Infor PM 10 se vyznačuje klíčovými inovacemi, které může organizace využít ke zvýšení své transparentnosti, výkonností a procesní efektivity. Například zlepšit transparentnost lze prostřednictvím výkazů uživatelských aktivit, jež poskytují jasný záznam o každém reportovaném údaji, včetně pohledu do původního informačního zdroje. Infor PM 10 také usnadňuje a urychluje integraci informací, přičemž dovoluje uživatelům získávat data přímo z tabulek ve zdrojovém systému nebo z datových skladů. Manažeři mohou automaticky sledovat stav jakéhokoliv business procesu, což jim umožňuje identifikovat vliv jednotlivých provozních jednotek na celý proces.

Společnost Infor je uznávána jako vedoucí poskytovatel PM řešení, který poskytuje podnikům nástroje k monitoringu, měření a řízení byznysu s vyšší účinností a přesností Firma Ventana Research nedávno vyhodnotila počtvrté za sebou Infor jako nejlepšího dodavatele uceleného řešení pro Performance Management.

“Ventana Research hodnotí technologii, která podporuje Performance Management ve třech fázích: konsolidace, optimalizace a porozumění. To jsou základní stavební kameny naší metodologie, která pomáhá organizacím vyzkoušet si různé možnosti na trhu dle svých specifických technologických potřeb,“ řekl Mark Smith, CEO pro výzkum ve firmě Ventana Research. “Infor jako lídr oblasti Performance Management představil mnoho nových funkcionalit, které přinášejí novou úroveň integrace a podpory pro splnění jak jednoduchých tak sofistikovaných obchodních a uživatelských požadavků.”

Infor PM 10 podporuje systém Microsoft Windows a řešení Microsoft Office, včetně verzí Vista resp. Office 2007.

O společnosti Infor

Infor dodává integrovaná podniková řešení a samostatné produkty, které zákazníkům pomáhají zvládat nejrůznější výzvy v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, správy aktiv, řízení životního cyklu produktu, finančního řízení, řízení výkonnosti a business intelligence. S více než 8 100 zaměstnanci a prostřednictvím zastoupení ve více než 100 zemích poskytuje Infor podniková řešení více než 70 000 zákazníkům.

Kontakt pro média:

Infor

Tanja Hossfeld

+49 89 800611-115

tanja.hossfeld@infor.com

Myr Communication

Miroslav Fribert

+420-281 983 184

miroslav@myr.cz

Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.