Skip to Content

Infor ohlašuje novou roadmapu pro Baan IV a Baan 5

Czech Republic – September 10, 2007, 18:00 PM

Infor bude svým zákazníkům dodávat novou funkcionalitu řešení Infor ERP Bann IV a 5. Tímto krokem Infor upouští od původního záměru bývalé společnosti SSA Global (získané akvizicí firmou Infor v srpnu 2006) skončit s dalším rozvojem řešení Bann ve verzích IV s 5 a demonstruje tak svou strategii obohacování existujících zákaznických řešení.

O společnosti Infor

Infor dodává integrovaná podniková řešení a samostatné produkty, které zákazníkům pomáhají zvládat nejrůznější výzvy v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení dodavatelského řetězce, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, správy aktiv, řízení životního cyklu produktu, finančního řízení, řízení výkonnosti a business intelligence. S více než 8 100 zaměstnanci a prostřednictvím zastoupení ve více než 100 zemích poskytuje Infor podniková řešení více než 70 000 zákazníkům.

Kontakt pro média:

Infor

Tanja Hossfeld

+49 89 800611-115

tanja.hossfeld@infor.com

Myr Communication

Miroslav Fribert

+420-281 983 184

miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.