Skip to Content

Infor získává produkty od RVSP Business Systems

Czech Republic – December 20, 2011, 07:59 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila akvizici několika produktových řad od firmy RSVP Business Systems, distribučního partnera Infor a předního dodavatele v oblasti řízení služeb a kontroly kvality. Akvizice zahrnuje mimo jiné i řešení Quality Control Solution (QCS), aplikaci postavenou na vývojové sadě Mongoose od Infor, která pomáhá výrobcům sledovat, kontrolovat a řídit kvalitu prostřednictvím každodenních procesů pro příjem, výrobu a expedici produktů. Začlenění těchto produktů do nabídky řešení Infor poskytne výrobním podnikům další výhody, především díky přímému kontaktu se společností Infor a užšímu propojení produktů RSVP a Infor.

Novinky

  • Infor získal formou akvizice několik produktových řad od firmy RSVP Business Systems, partnera Infor a předního dodavatele v oblasti řízení služeb a kontroly kvality, včetně řešení QCS. Aplikace poskytuje výrobcům procesní podporu v oblasti mimořádných událostí, změnového řízení, odezvy na zjištění auditorů, údržby zařízení, bezpečnosti, školení a příležitostí k neustálému zlepšování.
  • Řešení QCS, které je postaveno na vývojové sadě Infor Mongoose, je architektonicky kompatibilní s řešením Infor10 ERP Business (SyteLine) a dalšími aplikacemi Infor umožňující snadnou integraci a rychlejší vývoj. Záměrem společnosti Infor je nabízet významné produktové inovace a integrovat nové produkty QCS s klíčovými platformami Infor, což poskytne ještě větší synergii mezi produkty QCS a stávajícími nabídkami produktů Infor.
  • Zákazníci, kteří pracovali s RSVP již dříve, získají přínosy také prostřednictvím síly a stability partnerství se společností Infor, která je třetím největším dodavatelem podnikových aplikací na světě, a díky zaměření na produktové inovace a zákaznickou hodnotu.
  • Zákazníci budou také moci využít jednotnou podporu od jednoho dodavatele, zkrátit kritickou dobu odezvy a zefektivnit přístup k produktové podpoře.


O společnosti Infor

Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.