Skip to Content

Krnovské opravny a strojírny využívají Infor10 ERP Business (SyteLine) ke zpřesnění termínů dodávek svým zákazníkům

Czech Republic – March 26, 2012, 04:15 AM

Společnost Infor, přední dodavatel podnikového softwaru pro středně velké společnosti, dnes oznámila, že Krnovské opravny a strojírny úspěšně využívají řešení Infor10 ERP Business (SyteLine). Implementace, kterou realizovala firma ITeuro, partner společnosti Infor, pomohla optimalizovat výrobní procesy a zvýšila efektivitu výroby.

Krnovské opravny a strojírny nasadily systém Infor10 ERP Business (SyteLine), který nyní funguje jako hlavní IT platforma napříč celou společností. Nový systém nahradil dílčí, neintegrované aplikace na platformě Paradox vyvinuté vlastními silami a snížil úroveň administrace a údržby na starý systém.

Systém Infor ERP Business (SyteLine) je schopen zohlednit výjimečnost podnikání společnosti KOS, která spočívá v unikátní kombinaci výroby nových produktů s opravárenskými aktivitami. S využitím APS funkcionality nyní společnost KOS dokáže svým zákazníkům garantovat přesné termíny dodávek. Díky lepšímu plánování systém umožňuje optimálnější nákup materiálu a poskytuje úspory v souvislosti s nižší úrovní a rychlejší obrátkovostí zásob.

Co říká zákazník
„Potřebovali jsme nahradit zastaralý informační systém, který přestával stačit nárokům na moderní výrobu a který nás svazoval v již přežitých procesech,” řekl Filip Loučka, jednatel Krnovských opraven a strojíren. „Infor10 ERP Business (SyteLine) nás zaujal především svou schopností integrálně pokrýt jak oblast základního ERP, tak oblast pokročilého plánování a rozvrhování výroby, a pomohl nám významným způsobem zpřesnit svá data a tím zefektivnit výrobu.”

Co říká Infor
„V období ekonomické nejistoty potřebují výrobní podniky transparentní informace k tomu, aby dokázaly udržet či zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu,“ řekla Monika Vitásková, manažerka pro nepřímý prodej Infor Česká republika. “Proto je velmi důležité si zvolit takového implementačního partnera, který rozumí konkrétnímu odvětví. Společnost Krnovské opravny a strojírny si vybrala Infor10 ERP Business (SyteLine) mimo jiné i díky zkušenosti a kompetentnosti firmy ITeuro v oblasti diskrétní výroby, což dokazuje kvalitu partnerské sítě Infor v České republice.”

O společnosti Krnovské opravny a strojírny
Společnost je významným regionálním strojírenským podnikem, který se soustřeďuje na výrobu, modernizaci a opravy kolejových vozidel a výrobu strojírenských dílů. Společnost vykazuje obrat 600 milionů Kč a má zhruba 600 zaměstnanců. Vedle České republiky své výrobky dodává do celé řady zemí Evropské unie, Švýcarska a Ruska. Více informací lze nalézt na www.kos.cz.

O ITeuro
Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Na podporu svých záměrů ITeuro využívá produkty společnosti Infor. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.

O Infor
Infor je přední poskytovatel podnikového softwaru a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníků ve 164 zemích zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.