Skip to Content

Infor inovuje styl práce podnikových uživatelů prostřednictvím nového atraktivního rozhraní

Czech Republic – March 31, 2011, 18:00 PM

Spolecnost Infor, prední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila Infor Workspace, nové uživatelsky atraktivní rozhraní navržené k inovativnímu stylu práce s podnikovými aplikacemi. Rozhraní Infor Workspace, které je postaveno na platforme Microsoft SharePoint a do kterého Infor investoval významné prostredky za výzkum a vývoj, nabízí mix bežného uživatelského rozhraní, možnosti kontextové spolupráce a obchodní inteligence. Na rolích postavené uživatelské prostredí umožnuje prístup k obchodním funkcím s proaktivním intuitivním rozhodováním v reálném case.

Novinky:

 • Díky spojení odvetvových procesu, analytiky a podnikových aplikací poskytuje Infor Workplace atraktivní uživatelské rozhraní s možností jednotného prihlášení, jednotným vzhledem a bezproblémovou navigací pres více aplikací nasazených bud on-premise nebo v cloudu.
 • Infor Workspace je jednoduše použitelný a pochopitelný nástroj urcený pro koncové uživatele k získávání znalostí, zasílání požadavku, sdílení nápadu a zkušeností všemi zpusoby, které byly predtím v rámci podnikových aplikací nedostupné.
 • Infor Workspace poskytuje kontextovou obchodní inteligenci v reálném case pro rychlejší a presnejší rozhodování.
 • Infor Workspace je prvním nástrojem, který umožnuje aplikacím importovat informace z vnejších prostredí, vcetne klícových indikátoru výkonnosti (KPI), dynamických upozornování a dalších nástroju zamerených na duležité funkce v rámci uživatelských aplikací. Tyto nástroje zahrnují:
  • Mapovací nástroje poskytující prehled o lokalizaci zboží, zásob, majetku a dodavatelských sítí.
  • Konverze men a casu, která poskytuje kritické informace podnikum operujícím v soucasném globálním obchodním prostredí
 • Díky tomu, že jsou tyto nástroje kontextové, dokáží se automaticky adaptovat na potreby a zájmy uživatelu v závislosti na uživatelské roli a obchodní funkci, kterou v dané chvíli zastávají.
 • S Infor Workspace mohou uživatelé proaktivne rídit obchodní výzvy s pomocí automatizovaných upozornovacích nástroju, jež monitorují stav úkolu ve vztahu ke slíbeným termínum ci existujícím servisním smlouvám a upozornovat uživatele na výjimky.
 • Infor Workspace je v soucasné dobe dostupný pro rešení Infor ERP LN, Infor ERP SyteLine, Infor EAM, Infor FMS SunSystems, a Infor Expense Management a bude postupem casu dodáván ve forme standardního rozhraní i pro další aplikace Infor.

Komentár Brewster Daily
„Preskakování z jedné aplikace do druhé pri hledání dat znacne zpomalovalo práci našeho personálu na duležitých úkolech,“ rekl Dale Brittan, CIO ze spolecnosti Brewster Dairy. „Infor Workspace významne zvyšuje produktivitu díky sjednocení relevantních informací podle pracovních funkcí do jediného rozhraní a upozornování uživatelu na potrebu okamžité akce v prípade jakékoliv odchylky od standardních procesu.“

Komentár Infor
„Zatímco bežná rozhraní byla v prubehu historie podnikových aplikací neustále vylepšována, Infor Workspace je kompletne nový prístup. Predstavuje funkcní skok navržený k radikální inovaci zpusobu, jakým uživatelé pracují se softwarem a mezi sebou,“ rekl Soma Somasundaram, senior viceprezident pro globální produktový vývoj ve spolecnosti Infor. „Obchodní agenda a sociální nástroje již nemusí být oddeleny. Infor Workspace je bezproblémove propojuje mezi sebou, pricemž zjednodušuje interakci mezi spolupracovníky po celém svete stejným zpusobem, jakým využívají samotnou aplikaci. Nazýváme to „socializací“ podniku a veríme, že takováto uživatelská zkušenost nejenže zvýší spokojenost zamestnancu, ale také prinese jasná a meritelná zlepšení v oblasti produktivity, výkonnosti a návratnosti investic.“

O spolecnosti Infor

Infor poskytuje více než 70 000 zákazníkum lepší a intenzivnejší vztah se svým dodavatelem podnikového softwaru. Software Infor je možné snadno porídit, snadno nasadit a jednoduše spravovat. Je vytvorený nikoliv pro revolucní zmeny ale pro postupný rozvoj. Existuje lepší zpusob jak využívat podnikový software, více zjistíte na http://cz.infor.com.

K zákazníkum Infor patrí:

 • 10 nejvetší leteckých výrobcu
 • Pres 450 odevních a obuvních spolecností
 • 14 z 25 nejvetších automobilových subdodavatelu
 • 9 z 10 nejvetších spolecností z odvetví high-tech a elektroniky
 • Více než 4 500 strojírenských výrobcu
 • 21 z 35 nejvetších farmaceutických spolecností
 • Témer polovina z Top 100 distributoru elektrotechniky
 • 1 000 poskytovatelu financních služeb
 • 2 000 municipálních a státních institucí
 • 22 z 50 nejvetších retailových firem
 • 7 z 10 nejvetších pivovaru
Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.