Skip to Content

Aplikace Infor ERP certifikovány dle standardu IFRS

Czech Republic – July 16, 2012, 06:10 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, dnes oznámila, že společnost BDO Audit & Assurance B.V., přední účetní, daňová, finančně poradenská a konzultační organizace, certifikovala aplikace Infor10 ERP Enterprise (LN) a Infor10 ERP Business (SyteLine) dle mezinárodních standardů v oblasti finančního reportingu (International Financial Reporting Standards, IFRS). Certifikace společností BDO je výsledkem rozsáhlého auditu schopnosti obou aplikací vyhovět standardům IFRS na spolehlivost a zajištění obchodní kontinuity. Tato certifikace prokazuje schopnost těchto řešení umožnit podnikům v oblasti výroby, distribuce a služeb přejít na standardy IFRS a dlouhodobě je dodržovat.

Aplikace Infor10 ERP Enterprise a Infor10 ERP Business mohou být konfigurovány dle zákonných požadavků na vedení výkaznictví v prostředí různých zemí, organizačních struktur a stávajících konfigurací podnikových systémů. Organizace mohou využívat tyto aplikace v rámci podniku jako své jediné ERP řešení nebo samostatně na různých úrovních v organizaci – podle místa, země, obchodní jednotky nebo firmy. Kromě toho tyto aplikace umožňují výrobním podnikům, aby dokázaly zvládnout velké množství změn, včetně expanze do nových teritorií, integrace nově získaných obchodních jednotek a zpracování nových reportovacích požadavků. Investice do těchto aplikací pomáhá organizacím zlepšit účinnost finančních procesů, snížit náklady a vyhovět standardům IFRS.

Navíc tyto aplikace pomáhají výrobním společnostem v tom, aby vyhověly požadavkům na větší transparentnost obchodních operací tím, že poskytují podrobnější prezentaci rozvahy a cash flow. Důsledky nesplnění zákonných požadavků na reporting mohou být vážné, a společnosti, které jim nevyhoví, mohou být až vyřazeny z obchodování na veřejných burzách a utrpět ztrátu tržní hodnoty.

Komentář BDO
„Po přísném prozkoumání obou aplikací, tedy Infor10 ERP Enterprise (LN) a Infor10 ERP Business (Syteline), jsme zjistili, že obě aplikace vyhovují IFRS a byly kvalifikovaně navrženy tak, aby umožnily organizacím dodržovat tyto komplexní standardy a přejít na ně,“ řekl Jur de Vries, IT manažer ve společnosti BDO Audit & Assurance B.V. „Prošetřili jsme řadu modulů, včetně zásob, základního jmění, prodeje a nákupu a všechny splnily naše požadavky na splnění IFRS, mezinárodního účetního standardu požadovaného dnes již ve více než 120 zemích.”

Komentář Infor
„Aplikace Infor10 ERP Enterprise a Infor10 ERP Business patří mezi přední ERP globální aplikace využívající více než 25 let výrobního know how,” řekl Mark Humphlett, ředitel divize ERP marketingu ve společnosti Infor. „Tyto aplikace, nejlepší ve své třídě, již dnes pomáhají téměř 10 000 podniků na celém světě tím, že snižují komplexnost, zlepšují rozhodování a podporují inovace. Nyní vynikají i tím, že je špičková účetní a daňová firma BDO certifikovala dle požadavků IFRS.“

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 velkým a středně velkým zákazníkům zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst v celé řadě odvětví. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.