Skip to Content

Infor10 Corporate Performance Management uzyskał Certyfikat BDO, potwierdzający zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Poland – July 16, 2012, 06:24 AM

Infor, wiodący dostawca oprogramowania dla biznesu, obsługujący ponad 70 000 klientów, ogłosi że BDO Audit & Assurance B.V., ekspert w dziedzinie księgowości, podatków, doradztwa finansowego i konsultingu, przyznał certyfikat dla Infor10 Corporate Performance Management (CPM) , jako systemu zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). BDO przed nadaniem certyfikatu przeprowadził szeroko zakrojony audyt aplikacji Infor10 CPM pod względem zgodności ze standardami IFRS, jej niezawodności i ciągłości działania.

Infor10 Corporate Performance Management zapewnia firmom większą przejrzystość i kontrolę w przedsiębiorstwie, pomagając im w skuteczniejszym raportowaniu, planowaniu i zwiększaniu efektywności biznesowej poprzez budżetowanie, prognozowanie, planowanie, konsolidację finansową, planowanie strategiczne, raportowanie i analizowanie. Rozwiązanie uzyskało certyfikat zgodności ze standardami IFRS, dzięki czemu oferuje zwiększone możliwości sprawozdawczości międzynarodowej i analizy wyników w wielu krajach, strukturach organizacyjnych, oraz w systemach księgowych i klasy ERP – co skutkuje mniejszą ilością zakłóceń i bardziej efektywnymi procesami biznesowymi.

Wypowiedź BDO
“Infor10 CPM jest zaprojektowany w sposób, który umożliwia organizacjom zgodność ze standardami IFRS," powiedział Jur de Vries, Partner Information Technology, BDO Audit & Assurance B.V. “Liczba krajów przyjmujących standardy IFRS stale rośnie, tak więc systemy takie jak Infor10 CPM stają się koniecznością dla każdej organizacji działającej na globalną skalę, od której wymaga się zgodności z IFRS i innymi wymogami sprawozdawczości."

Wypowiedź Infor
"Wdrożenie Infor10 Corporate Performance Management pomaga zapewnić kompatybilność ze standardami IFRS, co przekłada się na większą przejrzystość finansową i operacyjną, dzięki czemu firmy szybciej uzyskują potrzebne im informacje i są w stanie podejmować trafniejsze, oparte na faktach, decyzje biznesowe," powiedział Rod Radojevic, dyrektor ds. zarządzania rozwiązaniami w firmie Infor. "Bez względu na branżę, aplikacje Infor10 CPM pomagają naszym klientom sprawnie działać w złożonym otoczeniu biznesowym, w oparciu o informacje, na których mogą polegać."

O firmie Infor
Infor to trzeci na świecie pod względem wielkości dostawca aplikacji i usług dla przedsiębiorstw, pomagający ponad 70 000 dużych i średnich przedsiębiorstw z różnorodnych branż usprawniać ich operacje biznesowe i stymulować wzrost.
Aby dowiedzieć się więcej o firmie Infor, proszę odwiedzić stronę http://pl.infor.com/

O BDO
BDO jest piątą co do wielkości siecią firm księgowych na świecie, zatrudniającą ponad 46,000 pracowników w 119 krajach. Głównym celem firmy jest zapewnienie klientom wsparcia w reagowaniu na stale zmieniające się warunki gospodarcze i rynkowe, poprzez wysokiej jakości doradztwo i usługi.
Aby dowiedzieć się więcej o firmie BDO, proszę odwiedzić stronę www.bdointernational.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.