Společnost Blata nasadila Infor10 ERP Business (SyteLine) pro vyšší efektivitu výroby motocyklů

Czech Republic – August 06, 2012, 03:47 AM

Společnost Infor dnes oznámila, že Blata, česká společnost z odvětví výroby motocyklů, přesné výroby a výroby pro letecký průmysl, zprovoznila podnikový systém Infor10 ERP Business (SyteLine). Aplikace, kterou nasadila firma ITeuro, implementační partner Infor, pokrývá veškeré procesy v podniku, od prodeje a vývoje až po výrobu a podporu zákazníků. Od systému společnost především očekává podporu sofistikovaných výrobních procesů, které znesnadňují kopírování produktů. Systém byl uveden do provozu 1. června 2012.

Novinky

  • Hlavní výzvu pro společnost Blata dnes představuje kopírování a výroba jejích napodobenin v Číně – proto se snažila vymyslet, jak tomuto zabránit a soustřeďuje se na výrobu větších motocyklů a komponent pro automobilový a letecký průmysl, které není tak snadné napodobit.
  • Až 80 % komponent si firma vyvíjí a vyrábí sama a vytváří také marketingové materiály, návody, dokumentace pro zajištění homologace a dodržování norem v automobilové a letecké výrobě. Byly zavedeny sofistikovanější výrobní postupy a nový podnikový systém Infor10 ERP Business (SyteLine). Hlavním důvodem volby řešení Infor byl integrovaný modul APS pro pokročilé plánování výroby umožňující synchronizovat materiál a výrobní kapacity se zákaznickými objednávkami a minimalizovat provozní náklady.
  • Mezi nejdůležitější očekávané přínosy systému patří lepší řízení firmy, efektivnější plánování, vyšší kvalita výroby a dodržování přesných termínů dodávek. Hlavní cílem je vyšší efektivita výroby a schopnost se stejnými zdroji vyrobit více produktů díky lepšímu naplánování.

Komentář Blata
„Hledali jsme řešení, které by mělo v sobě již integrovánu funkcionalitu pro pokročilé plánování výroby,“ řekl Pavel Blata, majitel společnosti Blata s.r.o. „Toto zadání splnila společnosti ITeuro, která nám dodala systém Infor10 ERP Business (SyteLine), od kterého očekáváme podporu širokého spektra výrobních činností a dalšího rozvoje firmy.“

Komentář Infor
„Malé a středně velké výrobní společnosti v České republice dnes vyžadují řešení, které jim umožní zefektivnit výrobu a čelit globální konkurenci,“ řekla Monika Vitásková, manažerka pro nepřímý prodej Infor Česká republika. „Infor10 ERP Business (SyteLine) společně s funkcionalitou APS pro pokročilé plánování výroby jim nabízí potenciál zlepšit své výrobní procesy a lépe uspokojit potřeby zákazníků.“

O společnosti Blata
Společnost Blata se soustřeďuje na vývoj, design a výrobu motocyklů, přesnou výrobu a výrobu pro letecký průmysl. Zakladatelé BLATA, s.r.o. podnikají v oblasti vývoje a výroby malých motocyklů, jako jsou minibiky, motocykly a motorové koloběžky, již od roku 1989. Během své existence si BLATA vybudovala silnou pozici a dnes patří ke společnostem, které celosvětově určují charakter a směr vývoje v segmentu minibiků. Současně však společnost BLATA vstupuje i na pole homologovaných silničních motocyklů. BLATA disponuje kvalitními výrobky vysoké technické úrovně, které jsou schopny zaujmout nové pozice na trhu.

O ITeuro
Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Na podporu svých záměrů ITeuro využívá produkty společnosti Infor. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.


O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 velkým a středně velkým zákazníkům zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst v celé řadě odvětví. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.