Skip to Content

Infors ERP- och CPM-lösningar certifieras för IFRS

Sweden – August 22, 2012, 00:00 AM

Revisionsbyrån BDO Audit & Assurance B.V certifierar Infors affärslösningar Infor ERP Enterprise (LN), Infor ERP Business (SyteLine) och Infor Corporate Performance Management (CPM) för redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS). BDO:s certifiering är resultatet av en omfattande genomgång av hur lösningarna uppnår de krav på pålitlighet och kontinuitet som IFRS kräver. Certifieringen visar hur lösningarna gör det möjligt för företag inom branscher som tillverkning och distribution att uppnå och övergå till IFRS-standarder.

Infor ERP Enterprise och Infor ERP Business kan konfigureras utifrån de krav som ställs av lagstiftare eller den interna revisionen i flera länder. ERP-lösningarna kan användas för hela organisationen eller implementeras i olika delar, på enskilda kontor, länder, affärsområden eller avdelningar. Det blir enklare för tillverkningsföretag att hantera förändringar, exempelvis etablering av affärsområden, integrering av affärsenheter och nya rapporteringskrav. Lösningarna gör det även möjligt för företag att utveckla sina finansiella processer, reducera kostnader och möta IFRS-krav.

Utöver detta bidrar ERP-lösningarna till transparens i verksamheten genom att ge detaljerad information från bokföringen och kassaflödet. Följderna av att inte nå upp till redovisningskraven kan bli allvarliga och riskerar att företag avnoteras från marknadsplatser och kraftigt förlorar marknadsvärde.

BDO certifierar också lösningen Infor Corporate Performance Management ger företag bättre inblick och kontroll av verksamheten. Lösningen hjälper till att förenkla rapportering, planering och att förbättra affärsresultat med funktioner som budgetering, prognostisering, finansiell konsolidering och analyskapacitet. IFRS-certifieringen innebär bättre internationell rapportering och analysmöjligheter i olika länder, företagsstrukturer och affärssystem, vilket resulterar i färre störningar och bättre affärsprocesser.

  • Efter noggrann granskning av Infors ERP-lösningar, har vi kommit fram till att båda når upp till IFRS-kraven och är gediget utformade. De ger stöd till företag som vill uppnå de här komplexa standarderna. Vi har undersökt flera olika moduler, inklusive inventarier, fasta tillgångar, försäljning och inköp, och varenda en nådde upp till våra krav för efterlevnad med IFRS, säger Jur de Vries, partner inom IT på BDO Audit & Assurance B.V.
  • Även Infor CPM är lämpligt utformad så att företag kan följa IFRS-standarden. I och med att antalet länder som antar IFRS fortsätter öka blir lösningar som Infor CPM absolut nödvändiga för en organisation med global verksamhet och rapportering som stöder IFRS och andra redovisningskrav, säger Jur de Vries.

Redovisningsstandarden IFRS är idag krav i 120 länder runtom i världen.

Om Infor
Infor erbjuder sina drygt 70 000 kunder i 125 länder bättre och mer samarbetsinriktade affärssystem. Infors mjukvara är lätt att köpa, enkel att använda och smidig att hantera. Infors mjukvara är utformad för evolution, inte revolution. Det finns ett bättre sätt. För att ta reda på mer, besök www.infor.com.

För mer information, kontakta:

Tanja Hossfeld, Infor
+49 (0)172 748 11 11
tanja.hossfeld@infor.com

Joel Brandell, Cloudberry Communications
0707-64 04 94
joel@cloudberry.se

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.