Skip to Content

Infor Customer Interaction Hub hjälper Folksam att förbättra sina kundrelationer

Sweden – September 26, 2012, 00:00 AM

Infor lanserar Customer Interaction Hub, ett verktyg som gör det lättare för företag att komma närmre sina kunder. Infor Customer Interaction Hub är framtaget framförallt för den finansiella sektorn och telekomindustrin och använder sig av Infor CRM Epiphany Suite. Folksam är ett företag som hoppas på att Infors Customer Interaction Hub ska ge dem många konkurrensfördelar.

Infor Customer Interaction Hub har utvecklats för att ta itu med det ökade behovet av lösningar som hjälper företag att utveckla bättre relationer till sina kunder. Lösningen erbjuder en enkel infrastruktur för att lagra och presentera företagets alla kundkontakter på ett organiserat sätt. Detta ger företaget viktig information och gör det lättare för dem att bygga en närmre relation till sina kunder.

  • Lösningen länkas samman och delar innehåll med andra affärs- och analyssystem inom företaget, för att existerande och nya kundkontakter ska bli så effektiva som möjligt. Den här nya lösningen är ett led i vår tillväxtstrategi kring Customer Experience Management (CXM), säger George Wright, ansvarig för CRM-lösningar på Infor.

Folksam, ett av Sveriges största försäkringsbolag, hoppas på att Infors Customer Interaction Hub ska kunna ge dem många konkurrensfördelar.

  • Det är viktigt för oss att kunna hantera våra kundkontakter på ett mer effektivt sätt. Vi valde att samarbeta med Infor för att de kunde erbjuda oss en specialanpassad lösning för våra behov, och med anledning av deras branschexpertis. Customer Interaction Hub ger oss tillförlitlig och snabb information som resulterar i bättre analysresultat till nytta för våra kunder, säger Per Ardehed, säljansvarig på Folksam.

Infor Customer Interaction Hub ger Folksam möjlighet att anpassa sin information i realtid, till rätt kund, i rätt kanal. På detta sätt kan Folksam bygga bättre och närmare relationer till sina kunder, och även få en bättre förståelse för vilka händelser i livet som kan påverka behovet av försäkringsskydd och sparande. Folksam får bättre möjlighet att möta kunders önskemål gällande självbetjäning, vilket gör att säljteamet kan fokusera på de kunder som vill ha personligt bemötande.

Några av de viktigaste funktionerna i Infor Customer Interaction Hub är:

  • Stabil infrastruktur för att effektivt kunna hantera kundinteraktioner. Informationen uppdateras i realtid för att kundrelationen ska bli så effektiv som möjligt.
  • Möjlighet att analysera effektiviteten i kundkontakten, vilket gör det enklare att förstå vilka händelser som är viktigast för kunden.
  • Förmedlar den aktuella kunddialogen på ett tydligt och effektivt sätt. Länkas samman med övriga system för marknadsföring och analys samt affärssystem.

Infor Customer Interaction Hub är en del av Infors CRM-lösningar, avsedda för att möta de behov dagens företag har, och för att få ut så mycket som möjligt av samtliga kundkontakter, vare sig de sker på webben, på telefon, i sociala medier eller via e-post.

Om Infor
Infor är världens tredje största leverantör av affärssystem. Infor hjälper fler än 70 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. För mer information om Infor, se www.infor.com.

För mer information, kontakta:
Tanja Hossfeld, Infor
+49 (0)172 748 11 11
tanja.hossfeld@infor.com

Joel Brandell, Cloudberry Communications
070-764 04 94
joel@cloudberry.se

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.