Skip to Content

Infor lanserar nytt system för marknadsföring i Salesforce

Sweden – September 26, 2012, 00:00 AM

Infor lanserar Inforce Marketing, ett marknadsföringssystem integrerat i Salesforceplattformen. Inforce Marketing erbjuder planering av marknadsföring och budgetlösningar genom en gemensam arbetsyta som fungerar för alla kampanjer.

I Salesforcegränssnittet sammanlänkas realtidsinformation från flera olika källor på ett sätt som ger snabba och effektiva resultat, samtidigt som kostnaderna hålls nere. Tidigare förlitade man sig på mjukvara som både var dyr och hindrade tillgång till rätt information om kampanjer.

De viktigaste funktionerna i Inforce Marketing är:

  • Mer effektiv planering. Integration med Salesforce effektiviserar försäljningsprocessen genom att synliggöra leads, kostnader, resultat och intäkter så att marknadsförare kan fokusera på att uppnå mer framgångsrika resultat.
  • Smidig hantering av kampanjer i flera kanaler. Automatisk uppföljning av kampanjer som drivs i flera kanaler (exempelvis e-post, direktreklam, sociala medier och telemarketing) så att marknadsförare slipper göra uppföljning av resultat manuellt.
  • Bättre insyn i optimering av leads. Bedömer kvaliteten på de leads som läggs in i Salesforce, hur väl ett “lead” passar företagets drömprofil och optimerar prioritering av uppföljning därefter.
  • Avancerade analyser och rapportering. Hjälper marknadsförare att planera, hantera och övervaka intäkter, mål och KPI:s genom trendanalys som identifierar de områden som behöver förbättras.

Precis som Inforce, är Inforce Marketing en app som länkar samman inre ERP-system till externa system för kundhantering. Inforce Marketing ingår i AppExchanges nya Social Apps Showcase och är den andra Inforprodukten som är helt kodad i Salesforceplattformen. Inforce lanserades i mars 2012.

  • Marknadsföringsavdelningar har fram till nu förlitat sig på föråldrad programvara som var både dyr och svår att hantera. Detta gör det svårt att få en korrekt bild av kampanjer och information vid en viss tidpunkt. Inforce Marketing tar bort dessa hinder och förbättrar samarbete genom att kombinera realtidsinformation från flera källor i det bekanta Salesforce-gränssnittet. Resultatet är snabba och effektiva resultat, samtidigt som kostnaderna hålls i schack, säger George Wright, produktchef för CRM-lösningar på Infor.
  • Företag runtom i världen förändrar sättet de har kontakt med kunder, samarbetspartners och anställda via sociala och mobila molnlösningar. Infor är en partner som drar nytta av kraften i Salesforceplattformen så att våra kunder får de rätta verktygen för att påskynda sin framgång i molnet, säger Mike Rosenbaum, ansvarig för AppExchange och Force.com på Salesforce.

Om Salesforce och AppExchange
Salesforceplattformen är världens största och mest omfattande molnplattform för att bygga sociala och mobila appar i molnet. Den är grunden i Salesforce CRM, som inkluderar mer än 2,3 miljoner skräddarsydda appar byggda av kunder och mer än 1 600 appar som utvecklats av partners. Sociala företagsappar byggda på Salesforceplattformen kan enkelt spridas och marknadsföras på AppExchange på Salesforce.com.

Om Infor
Infor är världens tredje största leverantör av affärssystem. Infor hjälper fler än 70 000 mellanstora och stora företag inom olika branscher att effektivisera sin verksamhet och öka tillväxten. För mer information om Infor, se www.infor.com.

För mer information, kontakta:
Tanja Hossfeld, Infor
+49 (0)172 748 11 11
tanja.hossfeld@infor.com

Joel Brandell, Cloudberry Communications
0707-64 04 94
joel@cloudberry.se

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.