Skip to Content

Nezávislý uživatelský průzkum uděluje business intelligence řešením Infor nejvyšší ocenění v oblasti produktové spokojenosti

Czech Republic – October 30, 2012, 06:11 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, získala se svými řešením Infor ION BI a Infor EPM nejvyšší známky v rámci každoročního nezávislého globálního průzkumu mezi uživateli nazvaného BI Survey 12, který realizovala analytická firma Business Application Research Center (BARC). V kategorii BI Giants, která sdružuje dodavatele softwaru s nejvyšším obratem, zaujal Infor z pohledu produktové spokojenosti první místo.

Mezi dubnem a červencem 2012 kontaktovala BARC téměř 3 000 uživatelů řešení business intelligence (BI) a performance management (PM) v 85 zemích pracujících s 27 řešeními od 22 dodavatelů. Infor byl zmíněn jako dodavatel ve čtyřech kategoriích: BI Giants, OLAP analýzy, řízení výkonnosti, a malé & středně velké projekty.

Největšího úspěchu Infor dosáhl v kategorii BI Giants, kde se stal vítězem v oblasti produktové spokojenosti, když na dalších pozicích se umístili dodavatelé Microstrategy, Microsoft a QlikTech. V oblasti zákaznické spokojenosti se v tomto segmentu Infor umístil na druhé pozici a na třetí pozici v oblasti agilnosti nabízeného řešení.

Infor rovněž dosáhl skvělých výsledků ve 13 dalších subkategoriích v segmentu BI Giants, včetně schopnosti dosažení cílů, počtu administrátorů na jednu licenci, rozsahu funkčnosti, úspěšnosti získání zákazníků před konkurencí, cloudové business intelligence, spolupráce, podpory ze strany dodavatele, implementační podpory a dalších subkategorií.

Infor rovněž prokázal svou konkurenceschopnost v kategorii dodavatelů řešení pro řízení výkonnosti (Performance Management), když se umístil na třetím místě co do šíře portfolia reportovacích nástrojů, dashboardů, analytických nástrojů a nástrojů pro řízení výkonnosti. Vedle toho se v této kategorii Infor umístil na prvním místě v oblasti spokojenosti s produktem.

V rámci studie BI Survey 12 uživatelé oceňovali vysokou uživatelskou přívětivost řešení Infor a minimální potřebu administrativní podpory. V porovnání s konkurencí nevyžadují řešení Infor tolik administrátorů na uživatele, a proto také Infor zaujal v této kategorii druhé místo.

„Infor nabízí flexibilní portfolio uživatelsky přívětivých produktů, což mu vyneslo vedoucí pozice v oblastech spokojenosti zákazníků a spokojenosti s produkty. Jeho portfolio řešení nezahrnuje jen reportovací a analytické funkce s multi-dimenzionálními OLAP databázemi, ale také řadu dalších řešení pro řízení výkonnosti. Produkty Infor jsou v porovnání s velkými výrobci softwaru velmi konkurenceschopné a zaujímají v mnoha oblastech vedoucí pozici,“ řekl Dr. Carsten Bange, ředitel BARC GmbH.

„Infor se přes 18 měsíců koncentroval na inovace svých aplikací a řešení, zejména s ohledem na uživatelskou přívětivost a hloubku funkcionality,“ řekl Jan Gahde, globální produktový manažer v oblasti Business Intelligence. „Průzkum BI Survey 12 vyzdvihuje kladné přijetí naší strategie na trhu a my jsme touto pozitivní reakcí naší zákaznické základy potěšeni.“

Více informací o průzkumu BI Survey 12 je možné stáhnout zde.

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat jejich podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady postavené na rychlosti a inovačních technologiích poskytujících uživatelům bohaté nástroje a nejrůznější způsoby nasazení včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.