Skip to Content

Infor podporuje zařízení využívané při objevu nového Higgsova bosonu ve švýcarském CERNu

Czech Republic – November 19, 2012, 07:02 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že CERN, evropská organizace v oblasti jaderného výzkumu, nyní spravuje přes jeden milion položek majetku, včetně 500 000 komponent velkého hadronového urychlovače (Large Hadron Collider – LHC) využívaného při aktuálním hledání nové částice – Higgsova bosonu s podporu řešení Infor EAM. Aplikace Infor podporuje klíčové procesy, jako je dohledatelnost materiálu, shoda s radiačními předpisy, servisní operace a preventivní údržba tohoto největšího výzkumného centra svého druhu.

„Pokud máte tak unikátní zařízení jako v CERNu, očekává se od vás nejvyšší úroveň provozní dokonalosti včetně špičkových možností správy mobilních zařízení, zabezpečeného přístupu osob, splnění komplexních požadavků nejrůznějších předpisů a potřebu absolutní bezpečnosti dat,“ řekl Charles Phillips, výkonný ředitel společnosti Infor. „Nikde na světě nejsou tyto požadavky tak klíčové jako v případě částicového urychlovače LHC, který se v poslední době proslavil především objevem nové částice, Higgsova bosonu, jež možná změní náš pohled na celý vesmír. Pro Infor je velkou ctí, že může být partnerem organizace CERN v tomto úsilí.“

O více než milion jednotlivých komponent zařízení CERN se vedle interních zaměstnanců o údržbu stará také zhruba 50 externích poskytovatelů služeb. Servisní smlouvy zahrnují základní činnosti údržby plus aktivity a úkoly postavené na projektové bázi. Takováto různorodost smluv a kontraktů znamená komplexní sledování každé komponenty a servisního úkolu, od požadavku až po jeho splnění.

Cílem správy majetku není jen zlepšit předvídání problémů a případných výpadků, ale také dosažení maximální kvality služeb poskytovatelů a optimalizace nákladů. Velká část aktivit správy infrastruktury CERN, včetně údržby, správy komunikací, vytápění a chladících zařízení, bezpečnosti a samozřejmě správy vlastních vědeckých přístrojů (včetně částicových urychlovačů) je řízena v rámci řešení Infor EAM.

Řešení Infor EAM generuje více než 180 000 pracovních příkazů ročně, organizuje úkoly preventivní údržby, poskytuje funkcionalitu pro kontrolu zásob a sestavuje inspekční rozvrhy. V oblasti údržby vědeckých přístrojů se Infor EAM stal srdcem kontrolního systému, který umožňuje personálu organizace sledovat kompletní historii údržby každé položky.

Systém Infor EAM byl nedávno integrován s helpdeskovým nástrojem ITIL (Information Technology Infrastructure Library), který poskytuje všem uživatelům jednotný kontaktní bod pro hlášení jakéhokoliv technického problému, jež je potřeba vyřešit. To umožnilo za prvních 6 měsíců tohoto roku katalogizovat v systému Infor EAM přes 10 000 požadavků na údržbu.

Vedle toho byla začátkem roku 2012 zprovozněna platforma řízení údržby pro mobilní personál a těsně před zprovozněním je také „EAM Light“, aplikace pro přístup k datům přes Web. Každý uživatel bude mít možnost bezpečného přístupu k relevantním informacím z personifikovaně nastaveného pracovního prostředí.

V současné době rovněž probíhá projekt dohledatelnosti materiálu, aby bylo možné monitorovat radioaktivní materiál, který byl umístěn v LHC, tedy v největším a nejvýkonnějším částicovém urychlovači na světě.

Monitorování urychlovačů je pro CERN nejkritičtější oblastí, která vyžaduje pečlivé preventivní sledování. „Projekt monitorování radioaktivního zařízení je pro CERN velmi důležitý, protože musíme dodržovat pravidla radiační ochrany a udržovat aktuální informace o zásobách radioaktivního materiálu. Je to vyžadováno především pro účely pravidelného reportování švýcarským a francouzským úřadům,“ řekl Pedro Martel, systémový inženýr v CERNu.

Pedro Martel rovněž vysvětluje roli systému Infor, jak současnou tak i budoucí. „V CERNu začínají procesy údržby ihned, jakmile je událost generována v systému Infor EAM. Pokud není řešení k dispozici, údržbu nelze zahájit. Za správná data jsou považována pouze ta, která jsou uložena v Infor EAM, a pouze data vložená do systému mohou být použita jako podklad pro úhradu služeb. Budeme úzce spolupracovat se společností Infor, abychom dále zvýšili přínosy ze širokého rozsahu funkčnosti a poradenských služeb.“

O výzkumném centru CERN
CERN, evropská organizace v oblasti jaderného výzkumu, je největší světovou laboratoří částicové fyziky. Centrum sídlí ve švýcarské Ženevě a v současnosti jsou členskými zeměmi Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Rumunsko je kandidátem přijetí, Izrael a Srbsko jsou přidruženými členy, tedy ve fázi před plným členstvím. Indie, Japonsko, Rusko, USA, Turecko, Evropská komise a UNESCO mají status pozorovatele.

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat jejich podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady postavené na rychlosti a inovačních technologiích poskytujících uživatelům bohaté nástroje a nejrůznější způsoby nasazení včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.