ROSTRA zvyšuje rychlost v segmentu automotive s řešením Infor

Czech Republic – March 04, 2013, 03:43 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že řešení Infor SyteLine poskytlo společnosti ROSTRA, českému výrobci v automobilovém průmyslu, jednotnou informační platformu pro dříve oddělené procesy řízení výroby a obchodu. Podnik tím zvýšil rychlost reakce na požadavky zákazníků a konkurenceschopnost ve velmi náročném segmentu automobilové výroby.

V současné době je ve společnosti ROSTRA systém Infor SyteLine, který implementovala firma ITeuro, využíván v oblastech výroby, obchodu, pokročilého plánování a rozvrhování (APS), skladů a účetnictví. ROSTRA dříve používala pět různých informačních systémů s nepropojenými databázemi, z čehož vyplývaly chyby v pořizování duplicitních dat a složitá prezentace výsledků.
Hlavní výzvou bylo ale používání oddělených systémů pro výrobu a obchod. Dohledávání dat bylo velmi pracné, nebylo možné přesně kalkulovat náklady na každý vyráběný díl a kapacitní náklady. Řešení Infor SyteLine oslovilo zákazníka podporou obou typů výrob, jak kusové tak sériové, a schopností využívat pokročilé plánování výroby (APS).

V oblasti výroby dokáže nový systém přesněji naplánovat kapacitu výroby – upozorňuje kdy nakoupit materiál a kdy začít vyrábět. Po celém podniku se nyní využívají sdílené informace a díky tomu se snížila jejich chybovost.
Vedle kvality, která je nezpochybnitelným požadavkem, dokáže být firma nyní konkurenceschopnější i v rychlosti a ceně, zejména díky podpoře procesů nabídkového řízení.

„Naše společnost provozuje kusovou i sériovou výrobu,“ řekl Ing. Josef Šňupík, vedoucí obchodního úseku, ROSTRA s.r.o. „Vyrábíme jak nástroje pro lisování plechových dílů a vstřikovací formy na výrobu plastových dílů, tak také soustružené díly a plechové výlisky, ze kterých se svařují sedačky, nosiče předních panelů, nárazníky a jiné části karoserií do automobilového průmyslu. Proto jsme se rozhodli pro systém Infor SyteLine, který je schopen podporovat různé typy výrob a plnit náročné standardy a požadavky zákazníků ze segmentu automotive.“

„Rychlost byla v automobilovém průmyslu vždy klíčovou podmínkou úspěchu,“ řekla Monika Vitásková, manažerka pro nepřímý prodej ve společnosti Infor Česká republika. „Společnost ROSTRA, která využívá systém Infor SyteLine, se dokázala této rychlosti přizpůsobit a úspěšně dodávat automobilové díly využívané v těch nejprestižnějších automobilových značkách.“

O společnosti ROSTRA
Nástrojárna a lisovna ROSTRA s.r.o. byla založena v roce 2000 a navázala na dlouholetou tradici přesné strojírenské výroby ve zlínském regionu. Hlavním předmětem činnosti je konstrukce a výroba nástrojů pro lisování plechových dílů, konstrukce a výroba přípravků, jednoúčelových strojů a jejich částí, upínacích přípravků pro výrobní linky, konstrukce a výroba vstřikovacích forem na plasty. Zákazníky jsou automobiloví subdodavatelé ze segmentu Tier 1, jako například Benteler, Magna, Valeo, kteří dodávají komponenty OEM výrobcům typu Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, BMW či Citroen. Společnost zaměstnává 105 zaměstnanců při obratu 160 milionů Kč.

O ITeuro
Společnost ITeuro poskytuje svým zákazníkům profesionální služby a perspektivní řešení zaměřená na zvyšování efektivity řízení výrobních podniků. Toho dosahuje implementací podnikových informačních systémů společnosti Infor s důrazem na správné nastavení procesů. Poradenstvím v oblasti logistiky (výrobní, skladové a distribuční), plánování a řízení výroby, umožňuje výrobním podnikům dále optimalizovat vnitropodnikové procesy, zvyšovat výkonnost a dosahovat kvalitnějších výsledků vedoucích k posílení pozice na trhu. Více informací lze nalézt na www.iteuro.cz.

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat jejich podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady postavené na rychlosti a inovačních technologiích poskytujících uživatelům bohaté nástroje a nejrůznější způsoby nasazení včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.