Skip to Content

WOOD & Company využívá řešení Infor k efektivnějšímu finančnímu a manažerskému reportingu

Czech Republic – February 20, 2013, 03:54 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že WOOD & Company Financial Services a.s., společnost z odvětví obchodování s cennými papíry, finančního poradenství a správy aktiv, nasadila řešení Infor ION BI (Business Intelligence). Hlavním motivem pro nasazení řešení Infor ION BI bylo zkvalitnit stávající procesy pro pravidelné manažerské a statutární výkaznictví a řízení výkonnosti divize obchodování s cennými papíry.

Řešení Infor ION BI je využíváno především managementem společnosti a odděleními controllingu, financí a obchodování. Díky automatizaci procesů umožnilo řádově zkrátit procesy spojené s uzávěrkou účetního období a přípravou statutárního a manažerského reportingu - to co dříve trvalo více než týden, je dnes hotovo za jeden den.

Do té doby muselo každý měsíc finanční oddělení firmy připravovat potřebná data s velkou pracovní a časovou náročností. Výkazy z jednotlivých poboček bylo nutné naplnit do předpřipravených souborů a poté manuálně převést do šablon MS Excel, které zajišťovali re-alokaci nákladů a konsolidaci dat po divizích. Celý proces byl velmi náchylný na vznik chyb a špatně udržovatelný z pohledu zpracování nových změn.

Pracovníci finančního oddělení se díky novému řešení nyní mohou věnovat spíše analýzám a nikoliv manuálnímu převodu dat. Navíc, řešení Infor nabízí managementu aktuální a kvalitní informace pro lepší a kvalifikovanější rozhodování.

Komentář WOOD & Company Financial Services a.s.
„Před implementací byla většina úloh řešena pomocí manuální extrakce dat z primárních systémů s jejich následným zpracováním v MS Excel, který byl rovněž používán jako reportovací a plánovací platforma,“ řekl Jiří Jirman, Chief Financial Officer ve společnosti WOOD & Company Financial Services. „Infor nám nabídl otevřenou formu spolupráce a řešení na základě kterého je možno v relativně krátké době implementovat řešení Business Intelligence pokrývající pro nás klíčové oblasti z pohledu rozhodování a dostatečným propojením reportingu s procesy plánování.“

Komentář Infor
„Řešení Infor ION BI nejlépe splnilo požadavky zákazníka na formát výstupů a výsledných reportů s ohledem na požadavky společnosti,“ řekl Jiří Kučera, manažer řešení Business Intelligence ze společnosti Infor Czech. „Zákazník dále ocenil flexibilní řešení s krátkou dobou implementace a možností dalšího rozvoje s využitím svých vlastních interních zdrojů, díky čemuž má řešení a jeho rozvoj plně pod kontrolou.“

O WOOD & Company Financial Services a.s.
WOOD & Company je přední investiční banka zaměřená na evropské rozvíjející se trhy. Společnost byla založena v roce 1991 v České republice a stala se jedním z průkopníků rozvoje kapitálových trhů v rozvíjejících se ekonomikách v Evropě. Od svého založení se personál společnosti rozrostl na 150 zaměstnanců s pěti regionálními kancelářemi a pobočkou v Londýně.

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat jejich podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady postavené na rychlosti a inovačních technologiích poskytujících uživatelům bohaté nástroje a nejrůznější způsoby nasazení včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.