Skip to Content

KKCG využívá řešení Infor k rychlejšímu finančnímu a manažerskému reportingu

Czech Republic – March 27, 2013, 09:28 AM

KKCG využívá řešení Infor k rychlejšímu finančnímu a manažerskému reportingu

Nejnovější verze Infor BI přináší managementu informace pro rychlejší a kvalifikovanější rozhodování

Praha – 27. března 2013 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že společnost KKCG nasadila nejnovější verzi systému Infor BI (Business Intelligence). Řešení Infor umožňuje KKCG zkvalitnit a urychlit procesy sběru, analýz a reportování klíčových obchodních informací pro finanční řízení a účetnictví.

Díky řešení Infor BI se podařilo řádově zkrátit procesy spojené s pravidelnou měsíční uzávěrkou účetního období a přípravou finančního a manažerského reportingu – to, co dříve trvalo více než dva týdny, je dnes připraveno v několika málo dnech. Pracovníci oddělení Controllingu se tak mohou věnovat spíše analýzám a nikoliv manuálnímu sběru a zpracování dat. Řešení nabízí managementu aktuální a kvalitní informace pro lepší a kvalifikovanější rozhodování.

Dříve muselo každý měsíc oddělení Controllingu připravovat potřebná data s velkou pracovní a časovou náročností. Výkazy z jednotlivých firem v rámci holdingu bylo nutné naplnit do předpřipravených souborů a poté manuálně převést do šablon MS Excel, které zajišťovaly konsolidaci dat po divizích. Celý proces byl velmi náchylný na vznik chyb a špatně udržovatelný z pohledu zpracování nových změn.

S ohledem na požadavky společnosti řešení Infor BI nejlépe splnilo požadavky na formát výstupů a výsledných reportů a na konsolidaci dat z více zdrojů do jediného reportu. Předpokladem nasazení řešení do rutinního provozu bylo zajištění přístupových práv jednotlivých uživatelů, kteří mohou nahlížet pouze na data přiřazených společností.

Komentář Infor
„Dlouhodobá spolupráce se skupinou KKCG nám umožnila věnovat dostatečný prostor předání know-how ke správě BI řešení na stranu zákazníka, což má v důsledku pozitivní vliv na celkové náklady na vlastnictví a zákazník se může zaměřit zejména na své strategické plány a cíle.“ řekl Jiří Kučera, manažer řešení Business Intelligence ze společnosti Infor Czech.

O investiční skupině KKCG
KKCG je mezinárodní investiční skupina spravující majetek převyšující 30 mld. Kč a zaměstnávající přes 1 500 lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti ropy a zemního plynu, průmyslu, financí a investic. Skupina KKCG drží podíly ve více než 25 českých a zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina MND, SAZKA sázková kancelář a.s., Vítkovice a.s., VÍTKOVICE HOLDING, Skupina Intermos, Cestovní kancelář FISCHER, CK NEV-DAMA, Grossmann Jet Service, Informační linky a.s. a další. KKCG působí v 8 zemích světa, konkrétně v Evropě – v České republice, Slovensku, Velké Británii, Nizozemí, Rusku, Pákistánu a v Jemenu. Má 8 poboček, které jsou v Londýně, Moskvě, Islamabádu, Amsterdamu, Limassolu, Bratislavě, Samaře a Praze.

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat jejich podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady postavené na rychlosti a inovačních technologiích poskytujících uživatelům bohaté nástroje a nejrůznější způsoby nasazení včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Pro více informací kontaktujte:

Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.