Infor Ming.le – platforma nové generace pro podnikovou spolupráci

Czech Republic – April 22, 2013, 09:28 AM

Praha – 22. dubna 2013 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru svíce než 70000 zákazníky, dnes na své zákaznické konferenci Inforum 2013 konané ve dnech 22. – 24. dubna v americkém Orlandu ohlásila Infor Ming.le, ucelenou platformu pro spolupráci prostřednictvím sociálních technologií, zlepšování podnikových procesů a kontextuální analýzy. Platforma Infor Ming.le je integrována shlavními systémy společnosti Infor, jako jsou řešení ERP, Supply Chain Management (SCM), Human Capital Management (HCM), a Enterprise Asset Management (EAM), takže zaměstnanci ze všech podnikových oddělení mohou komunikovat, spolupracovat a mít přehled o lidech, majetku a procesech relevantních kdanému úkolu. Informace typu dokumentů, plánů, fotografií a videí jsou spravovány v centralizovaném úložišti umožňující snadný přístup všem relevantním pracovníkům.

Podle průzkumu institutu McKinsey Global stráví průměrný pracovník zhruba 28 % svého pracovního týdne správou své elektronické pošty a téměř 20 % hledáním interních informací či kolegů, kteří by mu mohli pomoci se specifickým úkolem. Infor Ming.le nabízí uživatelsky známé prostředí nejrozšířenějších sociálních sítí, přičemž pomáhá dodávat pracovníkům relevantní data, propojovat kolegy na základě stejných zodpovědností a redukovat závislost na méně efektivních procesech založených na e-mailech. Prostřednictvím Infor Ming.le jsou uživatelé schopni nejen hovořit o svých pracovních problémech, ale rovnou je vaplikaci řešit, což vede ke zvýšení produktivity.

Základem Infor Ming.le je technologie Infor ION
Technologie Infor ION propojuje aplikace Infor a aplikace jiných dodavatelů, přičemž ukládá informace vběžném formátu a úložišti. Díky standardům OAGIS všechny aplikace používající ION publikují v XML, tedy v internetovém jazyce, a všechny události či transakce zpracované vrámci technologie ION produkují XML dokumenty, které se ukládají v Business Vault, úložišti transakčních dat. Zde jsou ukládána data z více podnikových systémů umožňující pružnější a výkonnější reportování, business intelligence a analýzy. Infor Ming.le zvyšuje výkonnost platformy ION, která pomáhá unifikovat podnikové aplikace a data do jednotného intuitivního rozhraní, které lze používat stejně snadno jako Facebook či Twitter.

Propojení lidí a systémů
Infor Ming.le rozšiřuje tradiční spolupracující nástroje propojením uživatelů nejen s jejich kolegy, ale také s virtuálními obchodními objekty, zařízeními a daty. Identifikované objekty, od nákupních objednávek až např. po elektrické generátory, poskytují aktualizace v reálném čase všem zainteresovaným stranám vorganizaci prostřednictvím sociální aplikace. Uživatelé se mohou ktěmto aktualizacím přihlásit a mohou dostávat upozornění při každé interakci či změně týkající se daného objektu, přičemž každé upozornění se ukládá ve vláknu, které je možné později dohledat.

Podnikový sociální graf
Infor Ming.le propojuje strukturované a nestrukturované procesy tím, že přebírá informace obsažené vaplikacích, včetně HR aplikací, a propojuje zaměstnance sjejich funkcemi a zodpovědnostmi, což umožňuje dalším pracovníkům vorganizaci identifikovat potřebné kontakty snadno a rychle. Protože je platforma integrovaná sdaty vaplikaci, vytváří se díky interakci uživatelů sInfor Ming.le mapa vztahů mezi pracovníky a obchodními objekty, přičemž vzniká tzv. podnikový sociální graf. Tento graf dokáže zlepšovat produktivitu a spolupráci tím, že eliminuje potřebu zdlouhavého vyhledávání jiných kolegů křešení obchodních situací.

Udržení živých znalostí
Dnešním kritickým obchodním faktorem je rychlost a zaměstnanci se proto stále více odvracejí od e-mailů směrem k IM platformám, které poskytují rychlejší reakce, ale jsou méně efektivní, když je konverzaci potřeba uložit pro pozdější vyhledání. Infor Ming.le udržuje živé podnikové znalosti, které se mohou ztratit během e-mailové či IM konverzace, přičemž sleduje komunikaci transparentně vkontextu podnikových procesů a poskytuje dohledatelný záznam.

Komentáře
„Uživatelé si všímají rozdílů mezi novými a starými aplikacemi. Když se s vývojem aplikace začne od uživatelského designu, koncoví uživatelé ztoho vždy benefitují,“ řekl Ray Wang, hlavní analytik společnosti Constellation Research.

„Poznávacím znamením nového softwaru od společnosti Infor je pochopení způsobu, jakým lidé software využívají, a proto je hezčí, elegantnější a intuitivnější,“ řekla Rebecca Wetteman, viceprezidentka analytické společnosti Nucleus Research. „Pro Infor to neznamená jen zabalit svou funkcionalitu do lepšího uživatelského rozhraní, ale komplexní řešení práce uživatele saplikací.“

„Jednou znejvětších výzev bylo propojit naše business intelligence procesy se správnými a aktuálními informacemi. Integrace je klíčovým předpokladem pro fungování naší funkcionality a využití platformy Infor ION kintegraci našich procesů a prostředí Mongoose kvytvoření škálovatelných aplikací nám umožnilo provádět změny rychle a přitom mít jistotu, že máme přístup kinformacím, kdykoliv je potřebujeme,“ řekl Luke Rains, ředitel vývoje systémů ve společnosti Preferred Sands. „Infor Ming.le doplňuje nástroje ION a Mongoose, takže společně vytvářejí kompaktní platformu pro dokonalé rozhodování."

„Na začátku roku 2012 se naše společnost ocitla vsituaci, kdy jsme měli velký počet vlastních aplikací, které vyžadovaly podporu. Většina ztěchto aplikací pouze jen upozorňovala uživatele na určitou situaci nebo na schválení pracovního postupu. Aplikační podpora byla časově velmi náročná. Ve stejnou dobu jsme potřebovali upgradovat několik zařízení a operačních systémů, což by znamenalo přepsat mnoho našich aplikací. Namísto toho se náš management rozhodl vyměnit existující aplikace za technologie, které využívají naše klíčové aplikace (LN/PLM/CPM). Chtěli jsme využívat existující funkcionalitu našich klíčových aplikací pokud možno maximálním způsobem, což se do té doby nedělo. Nyní víme, že odpovědí na náš požadavek jsou Infor Ming.le, Inform Workspace a Infor ION,“ řekl Kevin Williams, obchodní senior analytik ve společnosti Ring Container Technologies.

O společnosti Infor
Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám voblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

  • 19 z 20 největších leteckých výrobců
  • 12 ze 13 největších firem zhigh-tech průmyslu
  • 10 největších farmaceutických společností
  • 23 z 50 největších amerických nemocnic
  • 43 z 50 největších průmyslových distributorů
  • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců
  • 5 z 10 největších pivovarů


Pro více informací kontaktujte:
Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours