Skip to Content

Infor ohlašuje novou produktovou verzi Infor 10x

Czech Republic – April 24, 2013, 09:28 AM

Praha – 24. dubna 2013 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru svíce než 70000 zákazníky, dnes na své zákaznické konferenci Inforum 2013 konané ve dnech 22. – 24. dubna v americkém Orlandu oznámila dostupnost Infor 10x, nové verze podnikového softwaru Infor, který představuje milník na cestě kdosažení dlouhodobé vize společnosti. Infor 10x sjednocuje víceúčelovou middlewarovou platformu obsahující sociální, mobilní, analytické a cloudové technologie shlavními sadami podnikových aplikací Infor. Všechny klíčové aplikace umožňují uživatelům pracovat vrámci spolupracující platformy Infor Ming.le postavené na bázi standardu HTML5 a využívat kontextové analýzy dostupné prostřednictvím pracovních postupů, které jsou vjednom balíčku společně sintegrační platformou Infor ION. Nová verze kombinuje inovace suživatelským prostředím inspirovaným spotřebitelskými aplikacemi, které poskytuje podnikovému softwaru potřebnou flexibilitu, agilitu a intuitivnost.

„Infor 10x představuje další posun technologické platformy, která zahrnuje víceúčelový middleware a nyní navíc sociální, mobilní, analytická a cloudová řešení,“ řekl Duncan Angove, prezident společnosti Infor. „Navíc, verze Infor 10x reprezentuje důležitý krok směrem kdosažení naší vize integrovat odladěné, vyzkoušené a odvětvově-specifické aplikace smoderními inovativními technologiemi, které jim dodávají atraktivní vzhled, možnost spolupráce, mobilitu, rychlost, inteligenci a provázanost."

Modernizace, kterou verze 10x nabízí, ovlivní klíčová odvětvová řešení ve 12 vertikálách a také specifické podnikové aplikace voblasti finančních řešení, řízení lidských zdrojů (HCM), správy podnikového majetku (EAM), řízení dodavatelského řetězce (SCM), řízení životního cyklu produktu (PLM) a řízení vztahů se zákazníky (CRM). Nová verze bude uvolňována postupně, nejdříve přijdou nové verze aplikací Infor ION, Infor Ming-le, EAM, CRM, Hansen, LN a SunSystems. Později vhorizontu 12 až 24 měsíců přibydou další klíčové produkty stím, že kompletně budou všechny aplikace v nové verzi dostupné do podzimu 2015. Dostupnost konkrétních řešení bude záviset na strategických cílech společnosti Infor, které zahrnují vývoj technologické platformy Infor a aktualizace, které zvyšují hodnotu softwaru pro zákazníky.

Strategické novinky:

Verze Infor 10x obsahuje technologii ION, middlewarové řešení, které slouží jako základní kámen technologického ekosystému Infor. Platforma ION byla navržena sohledem na potřeby flexibility, přičemž zjednodušuje integraci jak mezi jednotlivými aplikacemi Infor, tak mezi aplikacemi Infor a řešeními třetích stran. ION nabízí zákazníkům sofistikované prostředí pro řízení procesních toků, pracovních postupů a zpráv. Infor 10x také obsahuje Infor Ming.le, nově ohlášenou komplexní platformu pro spolupráci prostřednictvím sociálních technologií, zefektivnění podnikových procesů a kontextuální analýzy. Integrací inovativních sociálních konceptů do podnikového prostředí poskytuje Infor Ming.le zákazníkům možnost zachycovat firemní znalosti, svázat komunikaci spodnikovými procesy a sledovat zprávy, pracovní postupy a obsah vreálném čase. Infor 10x umožňuje zákazníkům navrhovat, vyvíjet a nasazovat mobilní aplikace, které odpovídají na specifické obchodní potřeby a integrují je s existujícími podnikovými aplikacemi. Infor nabízí kontinuálně se rozvíjející portfolio mobilních řešení napříč všemi hlavními produktovými řadami, které poskytují zákazníkům neustálý přístup kpodnikovým systémům, úkolům a informacím. Infor 10x nabízí kontextovou business inteligenci postavenou na jednotlivých pracovních rolích a usnadňuje využívání analytických nástrojů vpodnikání. Zákazníci si mohou vytvářet na míru přizpůsobené mobilní dashboardy, které dovolují zaměstnancům pracovat svyužitím mobilních zařízení a prezentovat informace ve vizuální a názorné podobě. Infor 10x také poskytuje přístup kanalytickým a reportovacím nástrojům, jež umožňují sdílet analýzy i netechnicky zaměřeným uživatelům a snižovat tak zátěž na IT oddělení.

O společnosti Infor
Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám voblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky spolecnosti Infor je:

  • 19 z 20 nejvetších leteckých výrobcu
  • 12 ze 13 nejvetších firem zhigh-tech prumyslu
  • 10 nejvetších farmaceutických spolecností
  • 23 z 50 nejvetších amerických nemocnic
  • 43 z 50 nejvetších prumyslových distributoru
  • 26 z 35 nejvetších globálních maloobchodních retezcu
  • 5 z 10 nejvetších pivovaru


Pro více informací kontaktujte:

Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.