Skip to Content

Makro Cash & Carry využívá řešení Infor k manažerskému reportingu a plánovánířešení

Czech Republic – May 14, 2013, 09:28 AM

Praha – 14. května 2013 – Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru svíce než 70 000 zákazníky, oznámila, že Makro Cash & Carry, velkoobchodní společnost zaměřená na prodej širokého sortimentu potravinářského i nepotravinářského spotřebního zboží, nasadila nejnovější verzi systému Infor Business Intelligence (BI). Hlavním důvodem pro nasazení řešení Infor10 ION BI bylo optimalizovat stávající procesy pro reporting a plánování.

Hlavním přínosem řešení Infor BI je integrace dat z různorodých zdrojů a jejich transformace do podoby reportingu, který pokrývá jak interní potřeby společnosti na lokální a centrální úrovni, tak splňuje základní požadavky pro externí výkaznictví. Řešení využívá základních výhod OLAP technologie, jako je možnost multidimenzionálního pohledu na data v reálném čase a sdílení informací, hodnot a reportů s dalšími uživateli s využitím webového klientského prostředí.

Vzhledem k požadovaným regionálním analýzám jsou v rámci řešení připraveny specifické datové kostky včetně konverze měn dle platného kurzu, což pokrývá manažerské potřeby na lokální i centrální úrovni. Například denní sledování prodejů po skupinách zboží je pro manažery připraveno tak, aby měli možnost získat ho i v případě přístupu z mobilního telefonu či tabletu.

V rámci řešení Infor BI je k dispozici také analýza stavu zboží po jednotlivých obchodních domech po celé České a Slovenské republice v detailu na regál. Informace jsou z lokálních databází přenášeny do centrální databáze, kde dochází k synchronizaci ranního a večerního běhu.

Finanční reporting v řešení Infor BI je připraven ve struktuře výkazů dle IFRS - základními výstupy jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a sada manažerských reportů se zaměřením na rozbor nákladových položek (OPEX) v detailu po jednotlivých nákladových střediscích a právních entitách v ČR a SR. Tato oblast obsahuje také forecastovací modul, který kombinuje historická data, skutečnosti a očekávané (plánované) výsledky, čímž se zpřesňují výhledy výnosových a nákladových položek do konce kalendářního roku.

Rozšiřující částí k finančnímu controllingu je funkcionalita, která slouží ke sledování jak počtu zaměstnanců na jednotlivých odděleních a jejich časového vytížení, tak k detailnímu rozboru správních a režijních nákladů na úrovni nákladových středisek.
 
Komentář Makro Cash & Carry
"Implementační tým společnosti Infor, který má na starosti produkty Business Intelligence, byl schopen navrhnout a připravit koncept řešení dostatečně pokrývající specifické potřeby Makro Cash & Carry,“ řekl Stanislav Radolf, Senior Controller ve společnosti Makro Cash & Carry. „Důležitým aspektem je také možnost další údržby řešení s využitím našich interních zdrojů s tím, že při rozvoji spolupracujeme s dodavatelem, který je schopen rychle zapracovat naše požadavky, aniž by došlo k omezení našich standardních reportovacích cyklů."

Komentář Infor
„Makro Cash & Carry je zákazník, který má na své straně silný tým klíčových uživatelů, kteří dokáží jasně definovat své požadavky,“ řekl Jiří Kučera, manažer řešení Business Intelligence ze společnosti Infor. „To přináší možnost efektivního přístupu během implementačních prací jednotlivých modulů, které jsou při rozvoji řešení integrovány evolučním postupem tak, aby zákazník nemusel měnit koncept řešení při každé větší změně nebo optimalizaci business procesů."

O Makro Cash & Carry
V České republice patří do sítě Makro Cash & Carry ČR třináct velkoobchodních center. Tato centra jsou zaměřena na velkoobchodní prodej širokého sortimentu potravinářského i nepotravinářského spotřebního zboží registrovaným podnikatelům, zejména obchodníkům a firmám podnikajícím v gastronomii. Jsou atraktivním místem nákupů jak pro maloobchodníky, tak pro velkoobchodníky i velkoodběratele, jakými jsou orgány státní správy, školy, nemocnice a další instituce. Vysoká obrátka zboží, provozní výkonnost, omezený počet prodejen, vyspělá logistika a přímé nákupy ve velkých objemech umožňují Makru Cash & Carry ČR prodávat zboží za nejvýhodnější velkoobchodní ceny. Sortiment výrobků a služeb je přesně přizpůsobený potřebám odborných zákazníků - majitelům hotelů, restaurací, dodavatelům a maloobchodníkům s potravinami, kteří zde najdou všechno, co potřebují k zajištění svého úspěchu.

O společnosti Infor
Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám voblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

  • 19 z 20 největších leteckých výrobců
  • 12 ze 13 největších firem zhigh-tech průmyslu
  • 10 největších farmaceutických společností
  • 23 z 50 největších amerických nemocnic
  • 43 z 50 největších průmyslových distributorů
  • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců
  • 5 z 10 největších pivovarů

Pro více informací kontaktujte:


Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz


Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.