Nová studie Infor: 70 % top manažerů již iniciovalo transformaci na digitální dodavatelský řetězec

Czech Republic – April 07, 2016, 03:53 AM

Společnost Infor, přední poskytovatel odvětvově zaměřených podnikových aplikací s elegantním vzhledem a cloudovou funkcionalitou, zveřejnila výsledky globálního průzkumu, podle kterého top manažeři předpovídají v pětiletém výhledu dramatické změny v oblasti transformace jejich dodavatelského řetězce na digitální technologie. Studii nazvanou Současnost a budoucnost transformace na digitální dodavatelské řetězce realizovala společnosti Cap Gemini ve spolupráci s firmou GT Nexus, akvizicí Infor ze září 2015.

Většina dosavadních studií zkoumala digitální transformaci pouze uvnitř organizací či jen mezi firmami a jejich zákazníky. Současná studie se poprvé zaměřuje na využívání digitálních technologií mezi podniky a všemi jejich partnery v rámci rozšířeného hodnotového řetězce. Průzkum byl proveden mezi 337 top manažery předních výrobních a retailových společností v Evropě a Severní Americe.

Klíčová zjištění průzkumu:
Digitální transformace dodavatelského řetězce je zásadní

 • 75 % respondentů tvrdí, že přechod na digitální dodavatelský řetězec je pro ně důležité téma
 • 50 % uvádí, že je dokonce „velmi důležité“
 • 70 % říká, že již formálně zahájilo přechod na digitální dodavatelský řetězec

Dosavadní pokrok je malý

 • 30 % dotázaných manažerů uvedlo, že je nespokojeno s dosavadním pokrokem
 • Pouze 5 % je „velmi spokojeno“

Klíčové technologie jsou identifikovány, ale nejsou masově využívány

 • Mezi klíčovými technologiemi umožňujícími transformaci na digitální dodavatelský řetězec jsou zmiňovány především platformy/nástroje poskytující transparentní pohled na dodavatelský řetězec (94 %), analýzy Big Data (90 %), simulační nástroje (81 %) a cloud (80 %).
 • 48 % respondentů přiznává, že v současné době jsou dominantními způsoby interakce s partnery v dodavatelském řetězci stále tradiční metody jako telefon, fax a e-mail

Dramatické změny jsou očekávány během 5 let

 • Dnes má přístup k většině dat z rozšířeného dodavatelského řetězce pouze
  15 % organizací, během 5 let by tento údaj měl narůst na 54 %
 • Pouze 23 % dotázaných uvádí, že většina dat v rozšířeném dodavatelském řetězci je dnes analyzována a využívána k rozhodovacím procesům, za 5 let by to mělo být 68 %
 • Za 5 let také 95 % respondentů očekává vyšší míru automatizace v oblasti spolupráce s dodavateli
 • 94 % dotázaných za 5 let očekává v dodavatelském řetězci více aktualizací stavu v reálném čase.

Očekávané přínosy transformace na digitální dodavatelský řetězec jdou dále, než jsou obvykle zmiňované redukce logistických nákladů, zásob a údržby, lepší zákaznické služby a vyšší celková efektivita. Jako mnohem důležitější je přechod na digitální dodavatelských řetězec vnímán z hlediska dramatického zlepšení flexibility a reakční rychlosti organizace nezbytných v situaci rychle se měnících podmínek na trhu, nových hráčů přicházejících s novými obchodními modely či neočekávaných výpadků v dodavatelském řetězci. Takovéto výpadky vedly v posledních několika letech k finančním a reputačním ztrátám u bezpočtu organizací.

Minimalizace následků nepředvídatelných výpadků se stala hlavní prioritou a motorem transformace na digitální technologie. Avšak co tento přechod zpomaluje, je aktuální nízká úroveň spolupráce a transparentnosti dodavatelských sítí.

O společnosti GT Nexus
GT Nexus, která je součástí firmy Infor, provozuje globálně největší cloudové podnikové sítě a platformy pro globální obchodování a řízení dodavatelského řetězce. Standardní, spolupracující platformy GT Nexus sdílené více firmami využívá přes 25 000 společností nejrůznějších odvětví včetně například adidas Group, Caterpillar, Citi, Columbia Sportswear, DHL, Electrolux, Levi Strauss, Nestlé a Sears. Tyto platformy umožňují všem účastníkům sdílet aktuální sady informací v reálném čase v rámci nejrůznějších dodavatelských procesů a tak optimalizovat toky zboží, financí a obchodních informací – od okamžiku objednávky až po konečnou platbu. Pro více informací navštivte www.gtnexus.com.

O společnosti Infor
Infor vyvíjí elegantně vyhlížející podnikové aplikace s komplexní funkcionalitou a analytickými pohledy na vybraná odvětví, dodávané ve formě cloudových služeb. Se 14 000 zaměstnanci a zákazníky ve více než 200 zemích Infor automatizuje klíčové procesy pro nejrůznější odvětví včetně výroby, velkoobchodní distribuce, maloobchodu, oděvnictví, pohostinství, zdravotnictví a veřejného sektoru. Software Infor pomáhá eliminovat potřebu nákladných dodatečných úprav díky integrovaným specifickým funkcionalitám. Infor implementuje své cloudové aplikace primárně na cloudové platformě Amazon Web Services a open source platformách. Více informací naleznete na cz.infor.com.

Zákazníky Infor je:

 • 18 z 20 největších leteckých výrobců
 • 10 největších firem z high-tech průmyslu
 • 10 největších farmaceutických společností
 • 20 největších automobilových subdodavatelů
 • 17 z 20 největších průmyslových distributorů
 • 15 z 20 největších globálních maloobchodních řetězců
 • 4 z 5 největších pivovarů
 • 21 ze 30 největších globálních bank
 • 6 z 10 největších globálních hotelových řetězců
Filed Under
 • Press Releases
Industry
 • Other
Product
 • Other
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.