Skip to Content

MND Gas Storage a.s. řídí údržbu s řešením

Czech Republic – April 05, 2017, 00:00 AM

Infor, přední poskytovatel odvětvově zaměřených podnikových aplikací s elegantním vzhledem a cloudovou funkcionalitou, oznámil, že MND Gas Storage, dceřiná firma těžební společnosti MND a.s., implementovala řešení Infor EAM (Enterprise Asset Management) s cílem optimalizovat procesy údržby. Systém byl nasazen ve spolupráci se společnost Inseko, která je partnerem pro řešení Infor EAM na Slovensku a v České republice.

Jako společnost provozující vysoce komplexní infrastrukturu pro skladování plynu se v oblasti údržby potýkala s komplikacemi, které působilo papírové workflow. Údržbové práce se řešily prostřednictvím papírových pracovních příkazů nebo telefonicky, což bylo značně neefektivní.

Řešení Infor EAM přineslo plnou digitalizaci procesů a manažeři firmy mají nyní přesný přehled o údržbě v reálném čase. Techničtí pracovníci mohou efektivněji plánovat práce a personál údržby má k dispozici nástroje umožňující uživatelsky komfortní digitální zápis samotného výkonu.

Společnost tak získala plnou kontrolu nad náklady na údržbu provozovaných zařízení či náklady na náhradní díly, které nyní může optimalizovat a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu. Řešení je integrováno s existujícím ERP systémem. Společnost MND Gas Storage a.s. se tak zařadila k řadě firem z oblasti naftového a plynárenského průmyslu, které tento pokročilý EAM systém s úspěchem využívají.

„Rozhodli jsme se spolehnout v oblasti řízení údržby na moderní technologie, které dnes s využitím uživatelsky snadno ovladatelných nástrojů poskytují klíčovou podporu jak pracovníkům údržby v terénu tak podnikovému managementu,“ řekl Mario Tokoš, správce systému údržby ve společnosti MND Gas Storage a.s. „Díky řešení Infor EAM jsme mohli přejít z papírového workflow na plně digitální podporu, která dává aktuální a ucelený přehled o údržbě našich zařízení a dokáže optimalizovat nejen procesy plánování a realizace servisních prací, ale i procesy nákupu a hospodaření s náhradními díly.“

O MND Gas Storage, a.s.
MND Gas Storage a.s. je společností zabývající se výstavbou a provozováním podzemních zásobníků plynu s vysokou flexibilitou a plně automatizovaným systémem řízení. Patří do skupiny MND, a.s., která se zabývá průzkumem a těžbou uhlovodíků, vrtnými pracemi, obchodování s plynem a elektřinou a je největší českou těžební společností ropy a plynu s více jak stoletou tradicí.

O společnosti Inseko
INSEKO, a.s. je systémový integrátor řešící požadavky zákazníků v oblasti informačních systémů, s nimi souvisejících technologií a podnikových procesů. Na slovenském a českém trhu poskytuje implementační, školicí a konzultační služby pro podniky, které potřebují nástroje a zkušenosti k automatizaci přípravy údržbářských prací, redukci doby odstávky zařízení a pro celkové zvýšení produktivity práce v oblasti správy majetku. Od roku 1997 INSEKO dodává a nasazuje informační systémy pro řízení údržby Infor EAM od firmy Infor.

O společnosti Infor
Infor vyvíjí a dodává podnikový software s cloudovou funkcionalitou pro specifická odvětví. S 15 000 zaměstnanci a více než 90 000 zákazníky ve 170 zemích pomáhá Infor k obchodnímu rozvoji. Pro více informací navštivte www.infor.com.

Filed Under
  • Press Releases
Industry
  • Other
Product
  • Other
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.