Skip to Content

Infor nabízí řešení pro inovaci v automobilovém průmyslu

Czech Republic – June 17, 2013, 09:28 AM
Infor přední poskytovatel podnikového aplikačního softwarus více než 70 000 zákazníky, uvedl řešení

Infor Automotive Exchange ve verzi 11.0 a Infor Supplier Exchange ve verzi 11.3, která vylepšují spolupráci v dodavatelském řetězc v automobilovém průmyslu. Infor Automotive Exchange poskytuje automobilovým subdodavatelům propojení s OEM výrobci a zákazníky z vyšších úrovní a Infor Supplier Exchange zajišťuje propojení s nižší úrovní dodavatelského řetězce. Oba produkty využívají nově ohlášen é technologické platformy Infor 10x k integraci se špičkovými výrobními řešeními, jako je například Infor LN, s cílem vytvořit silnou, odvětvově specifickou infrastrukturu poskytující vysokou úroveň spolupráce, funkčností a uživatelského komfortu.

Novinky

 • Infor Automotive Exchange spolupracuje s ERP řešeními typu Infor LN tak, aby pomohl vytvořit efektivní informační a procesní toky mezí výrobci a jejich zákazníky. Nejnovější verze poskytuje nejmodernější, na pravidlech postavenou elektronickou výměnu dat (EDI), která rozšiřuje ERP funkcionalitu a zjednodušuje procesy od objednávky až po fakturaci.
 • Infor Automotive Exchange udržuje soulad mezi EDI systémem a expedičními pravidly vyplývajícími z požadavků obchodních partnerů. Předkonfigurovaná obchodní pravidla a formáty obchodních partnerů poskytují hotová řešení umožňující subdodavatelům splňovat požadavky OEM výrobců bez nutnosti softwarových úprav či tvorby vlastních návrhů.
 • Infor Supplier Exchange je webové řešení zjednodušující vzájemnou spolupráci v oblasti nákupu, výkonnostních metrik a vyúčtování mezi výrobci a jejich subdodavateli. Integrace s existujícími ERP systémy eliminuje rizika a umožňuje zavést „štíhlé“ strategie nákupu skladových zásob scílem snížit náklady a urychlit reakci na požadavky zákazníků. Systém nyní poskytuje dostatečnou podporu s ubdodavatel ům, kteří potřebují plnit specifické požadavky typu MMOG/LE.
 • Obě řešení jsou kompatibilní sInfor ION integrační platformou společnosti Infor postavenou na průmyslových standardech. Jak Infor Automotive Exchange tak Infor Supplier Exchange jsou dostupné zákazníkům ve všech zemích.

Komentář Advisory Group

„Odvětvová sada Infor10 nejenže odpovídá na potřeby a výzvy, ale podle nás se navíc jedná o jedinou komplexní sadu řešení určenou pro výrobní odvětví jako takové,“ řekl Dick Slansky z poradenské společnosti ARC Advisory Group.

Komentář Infor

„Současný stav automobilového průmyslu vyžaduje od subdodava telů rychlejší dodávky složitějších produktů zákazníkům vrámci dodavatelského řetězce,“ řekl Warren Smith, řekl ředitel divize globálních automotive řešení ve společnosti Infor. „Nejnovější verze Infor Automotive Exchage a Infor Supplier Exchange poskytuj výraznou konkurenční výhodu prostřednictvím integrace sexistujícími ERP řešeními, přičemž poskytují snadný způsob propojení subododavatelů se zákazníky.“

Další zdroje

O společnosti Infor

 • Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám voblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na
www.infor.com

Zákazníky společnosti Infor je:

 • 19 z 20 největších leteckých výrobců
 • 12 ze 13 největších firem z high-tech průmyslu
 • 10 největších farmaceutických společností
 • 84 ze 100 automobilových subdodavatelů
 • 23 z 50 největších amerických nemocnic
 • 43 z 50 největších průmyslových distributorů
 • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců
 • 5 z 10 největších pivovarů

Pro více informací kontaktujte:


Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.