Skip to Content

BOSAL volí mikrovertikální řešení Infor speciálně určené pro odvětví automobilových subdodavatelů

Czech Republic – August 12, 2013, 09:00 AM

Společnost

Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že společnost BOSAL, přední výrobce kompletních systémů pro kontrolu emisí u osobních a nákladních aut, katalyzátorů, tažných zařízení, střešních systémů, aerodynamických prvků a dalších komponent z odvětví automotive, se rozhodla pro řešení Infor LN Automotive. Společnost bude standardizovat všechny své procesy na jednotný ERP systém s cílem zlepšit podnikové procesy, jejich efektivitu a transparentnost. Výrobce bude dále implementovat integrační platformu Infor ION, řešení Infor Automotive Exchange, Infor Supplier Exchange a Infor EAM (správa podnikového majetku).

BOSAL je

belgická společnost, která zaměstnává 5 500 lidí ve 34 výrobních závodech a 18 distribučních centrech, přičemž své výrobky dodává automobilovým výrobcům po celém světě. S řešením Infor LN Automotive nejenže bude firma BOSAL standardizovat svou infrastrukturu na jeden systém, ale také poskytne svým uživatelům možnost pracovat s moderním rozhraním a využívat podnikových sociálních sítí. BOSAL rovněž nasadí sadu mikrovertikálních funkcionalit specifických pro automobilový průmysl.

Infor ION, odlehčená middlewarová platforma postavená na průmyslových standardech, bude základem celé aplikační infrastruktury. Bude integrovat aplikace jak Infor tak i jiných výrobců, typicky reportingové řešení či systém pro řízení produktového cyklu výrobku, které jsou ve společnosti BOSAL již nasazené. Integrační platforma umožňuje

urychlovat procesy a zvyšovat konkurenceschopnost. Funkcionalita Infor ION Workflow & Events poskytuje společnosti BOSAL rámec pro tvorbu, standardizaci a monitorování podnikových procesů a provádění změn bez nutnosti zásahů do IT. Proto bude výrobce schopen získávat přínosy ihned od okamžiku dokončení implementace. Namísto kompletní výměny všech existujících systémů propojí Infor ION nová řešení Infor Automotive Exchange a Infor Supplier Exchange s existujícím ERP systémem a podobně umožní společnosti výměnu dalších komponent.

„Řešení společnosti Infor podporují rychlo

st – poskytují nám funkcionalitu potřebnou k rychlejší reakci na požadavky zákazníků a včasnějšímu uvádění produktů na trh,“ řekl Werner de Wever, CIO ve firmě BOSAL. „Kompletní sada řešení pro automobilový průmysl s detailní ERP funkcionalitou a integrací na specifická řešení Automotive Exchange, Supplier Exchange, Enterprise Asset Management a Business Intelligence nabízí technologické a finanční přínosy. Vedle toho nesmíme zapomenout na uživatelské výhody, jako je atraktivní uživatelské prostředí a funkce sociální interakce, které nám umožňují být o krok dále než naše konkurence.“

„S platformou Infor ION bude společnost BOSAL schopna získat příno

sy již od začátku projektu. Řešení budou zaváděna a integrována do existující infrastruktury metodou postupných kroků, které okamžitě přinesou přímé výhody. Proto si BOSAL vybral společnost Infor,“ řekl Bernd Hau, viceprezident pro odvětví automotive ve společnosti Infor, region EMEA.

O společnosti BOSAL

BOSAL Group byla založena v roce 1923 v nizozemském Alkmaaru, nyní sídlí v belgickém

Lummenu. Obrat společnosti dosáhl v roce 2011 téměř 796 milionů EUR. Společnost zaměstnává více než 5 500 lidí ve 34 výrobních závodech a 18 distribučních centrech. Zákazníky firmy BOSAL jsou všichni důležití automobiloví výrobci na světě a řada dalších průmyslových koncernů. Pro více informací navštivte www.bosal.com. O společnosti Infor
Infor zásadně mění způsob sdílení a využívání podnikových informací, a pomáhá tak více než 70 000 zákazníkům ve 194 zemích zefektivňovat podnikání, řídit obchodní růst a rychle se přizpůsobovat změnám v oblasti obchodní poptávky. Infor nabízí odvětvově-specifické aplikace a sady vyznačující se rychlostí a inovativním, uživatelsky zaměřeným designem, který je jednoduchý, přehledný a elegantní. Infor poskytuje flexibilní způsoby nasazení softwaru, které nabízejí nejrůznější možnosti jeho provozování, včetně cloudu, on-premise či hybridního modelu. Více informací naleznete na www.infor.com.

Zákazníky společnosti Infor je:

   • 19 z 20 největších leteckých výrobců
   • 12 ze 13 největších firem z high-tech průmyslu
   • 10 největších farmaceutických společností
   • 84 ze 100 automobilových subdodavatelů
   • 23 z 50 největších amerických nemocnic
   • 43 z 50 největších průmyslových distributorů
   • 26 z 35 největších globálních maloobchodních řetězců
   • 5 z 10 největších pivovarů

Pro více informací kontaktujte:

Tanja Hossfeld
Infor
+49 89 800611-115
tanja.hossfeld@infor.com

Miroslav Fribert
Myr Communication
+420-284 080 266
miroslav@myr.cz

Filed Under
 • Press Releases
Region
 • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.