Skip to Content

Infor ohlašuje odvětvové aplikační sady v cloudu

Czech Republic – March 27, 2014, 04:21 AM

Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámil Infor CloudSuite, první sadu odvětvově specifických aplikací dostupných na cloudu Amazon Web Services (AWS). Infor CloudSuite nabízí esteticky vyhlížející software s detailní odvětvovou funkcionalitou
a flexibilním modelem předplatného, který významně redukuje jednorázové výdaje na IT.

Každá odvětvová sada v rámci Infor CloudSuite byla vytvořena sjednocením více, dříve samostatných aplikací tak, aby poskytly komplexní podporu klíčovým podnikovým procesům daného odvětví. Takto vytvořené jádro Infor CloudSuite umožní společně s jednoduchým cenovým SaaS modelem změnit způsob dodávek a využívání podnikového softwaru zákazníky.

„Dnes je SaaS model rozšířen především v oblasti HCM, CRM a podobných aplikací, avšak nikoliv jako podpora obchodně kritických procesů,“ řekl Charles Phillips, výkonný ředitel Infor. „Nabídka Infor CloudSuite toto mění, když dodává první sadu podnikových, odvětvově-specifických aplikací běžících na veřejném cloudu prostřednictví Amazon Web Services.“

„Zákazníci chtějí mít představu o tom, jak mohou přenést své procesy do cloudu. Chtějí zaměřit svou energii na to, co umějí nejlépe spíše než na náročnou správu svého IT a složitého softwaru,“ řekl Andy Jassy, senior viceprezident společnosti Amazon Web Services. „Jsme potěšeni, že Infor se rozhodl naplnit tyto potřeby s využitím platformy AWS. Infor CloudSuite na platformě AWS nabízí efektivní a moderní uživatelské prostředí pro celou řadu odvětví, přičemž poskytuje veškerou flexibilitu a výhody nízkých nákladů podnikovým zákazníkům po celém světě.“

Infor bude využívat cloudovou infrastrukturu AWS tak, aby zprostředkoval svým zákazníkům přínosy ekosystému Amazon a přístupu ke zdrojům na požádání, kdykoliv je potřebují, s možností snadného rozšíření služeb postavených na aplikacích Infor. V současné době Infor konsoliduje existující bázi svých předplatitelů a převádí aktuální interní infrastrukturu na platformu AWS.

„AWS má nejlepší a nejpokročilejší cloudovou infrastrukturu na světě, která poskytuje obchodní model, strukturu nákladů a snahu o provozní dokonalost ideálně doplňující naše produkty,“ řekl Charles Phillips. „Toto ohlášení posiluje partnerství mezi společnostmi Infor a AWS prostřednictvím společné orientace na zákazníky, rychlého tempa inovací a využívání standardní architektury.“

Infor plánuje uvést odvětvové sady dodávané prostřednictvím AWS během roku 2014, počínaje Infor CloudSuite Automotive, Infor CloudSuite Aerospace & Defense, a Infor CloudSuite Hospitality letos na jaře. Začátkem léta bude následovat Infor CloudSuite Corporate s finančním jádrem a kompletní sada pro řízení lidských zdrojů.

Platforma Infor CloudSuite rovněž obsahuje:

  • Analytické funkcionality – CloudSuite Analytic Packs poskytuje odvětvové komponenty, datové modely a odvětvové dashboardy určené k transformaci informací na intuitivní přehledy
  • Technologie – middleware Infor ION, podniková sociální platforma Infor Ming.le, Infor Analytics a vývojová platforma Infor Mongoose
  • Celopodnikové řízení – řešení Infor LN, Infor M3, Infor Lawson, Infor SyteLine a Infor SunSystems
  • Rozšiřující aplikace s vysokou přidanou hodnotou – Infor EAM, Infor Expense Management, Infor HR Service Delivery (Enwisen), Infor PeopleAnswers Talent Science, Infor Learning Management, Infor Workforce Management, Infor Epiphany Interaction Advisor, Infor Orbis Marketing Resource Management, Infor Product Configuration Management, Infor Supplier Exchange a další.
Filed Under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

Infor values your privacy.